Så kan Lumito förändra vävnadsdiagnostiken

Lumito är specialiserade inom medicinsk teknik för digital patalogi. Nu har de utvecklat ett innovativt analysinstrument med tillhörande infärgningsvätskor som kan hjälpa sjukvården att bemöta det växande behovet av snabb och säker diagnostik.

Det mekaniska hjärtat kan rädda många liv

I Sverige drabbas cirka 2 000 personer varje år av svår hjärtsvikt. Deras enda hopp är ett nytt hjärta. Men det saknas donatorer och endast cirka 50 av dessa svårt sjuka personer räddas. Resten klarar sig inte. I USA är motsvarande siffror 200 000–250 000 drabbade varav ungefär 2 000–2 500 klarar sig.

Smart pillbox vill rädda liv

Felaktig läkemedelsanvändning är ett enormt samhällsproblem som varje år orsakar 3 000 dödsfall, står för 10 procent av alla sjukhusinläggningar på Karolinska och kostar vården uppemot 20 miljarder kronor. Nu vill en svensk start-up lösa det problemet. Genom en digital pillbox, kopplad till en mobilapplikation, ska Pilloxa förändra hur vi tar våra mediciner.

Gyllene tillfälle för Senzimes globala expansion

Genom bättre metoder för att övervaka patienter, under och efter operation, ska svenska Senzime minska lidande, rädda liv och sänka vårdkostnaderna. Nu tar bolaget flera stora steg mot att göra den visionen till verklighet. I vintras tecknade man ett genombrottsavtal i Japan och i mars genomför bolaget även en nyemission för att kunna satsa hårt på fortsatt kommersialisering.

”Hjärnor på chip” ska ersätta djurförsök

Debatten om djurförsök vid läkemedelsutveckling har länge kretsat kring det etiska dilemmat. Men på senare år har kritiken mot djurförsök antagit en ny form: allt fler anser nämligen att djurförsöken helt enkelt fungerar för dåligt

Birgittas smarta uppfinning skyddar äldre mot farliga bakterier

För uppfinnaren Birgitta Olsson började allt som en enkel idé och en uppskuren pet-flaska. Ur detta skapade hon Spoldosan, en uppfinning som både underlättar livet för äldre och samtidigt förebygger legionärssjuka. Nu vill hon upplysa fler om farorna med sjukdomen och hur enkelt den kan förebyggas.

Ny teknik leder till minskat vårdbehov för hjärtsviktspatienter

Hjärtsvikt är en av de mest vårdintensiva diagnoserna i Sverige, där uppemot 70 procent av behandlingskostnaderna utgörs av slutenvård. Det ska eHälso-lösningen OPTILOGG ändra på. Med hjälp av en ”eCoach” baserad på en surfplatta får patienterna bättre kontroll över sin hälsa, vilket minskar vårdbehovet och ökar livskvaliteten.

Allt större intresse för mätbar vårdhygien

Att god vårdhygien förhindrar smittspridning och vårdrelaterade infektioner är inget nytt. Men vad som hänt de senaste åren är ett allt mer systematiskt förhållningssätt, där nya lättanvända kontrollmetoder spelar en viktig roll.

Care of Sweden förebygger trycksår

Det finns stora mänskliga och ekonomiska vinster med att förebygga trycksår..

Här är det senaste vapnet mot mördarbakterierna

Moderna ventilationslösningar är det senaste vapnet i kampen..