Gyllene tillfälle för Senzimes globala expansionGenom bättre metoder för att övervaka patienter, under och efter operation, ska svenska Senzime minska lidande, rädda liv och sänka vårdkostnaderna. Nu tar bolaget flera stora steg mot att göra den visionen till verklighet. I vintras tecknade man ett genombrottsavtal i Japan och i mars genomför bolaget även en nyemission för att kunna satsa hårt på fortsatt kommersialisering.

Den första produkten som Senzime nu för till marknaden, TetraGraph, används för patienter som fått både narkos och muskelavslappnande medicin vid en operation. Tanken med den muskelavslappnande medicinen är att garantera att patienten är helt stilla under operationen – men den kan också ge upphov till allvarliga komplikationer.

– När man tar bort narkosen så kan inte patienten andas ordentligt om det fortfarande finns muskelavslappnande medel i kroppen. Det kan ge upphov till svåra komplikationer och i vissa fall är det så illa att man får söva patienten igen, säger Lena Söderström, vd för Senzime.

Dessa andningsproblem, som kan vara dödliga, är idag den näst vanligaste komplikationen efter operationer och drabbar miljontals patienter årligen. För att förebygga problemet har Senzime därför utvecklat TetraGraph, ett instrument som mäter muskelfunktionen hos patienter för att se när medicinerna ”lämnat systemet”. TetraGraph skiljer sig också från tidigare teknik då den inte mäter muskelrörelser utan istället registrerar nervsystemets reaktioner – en innovation som gör tekniken både mer tillförlitlig och mer mångsidig.

– Många av de äldre produkterna, som använder den här förlegade tekniken, har plockats bort från marknaden. Så det är ett gyllene tillfälle för oss att komma med en snabb, enkel och objektiv metod som fungerar bättre än den som fanns tidigare.

Senzime väntar nu på att få klart CE-märkningen för TetraGraph och genomför dessutom flera kliniska studier – bland annat tillsammans med Mayo Clinic, ett av USA:s främsta sjukhus.

»Det är ett gyllene tillfälle för oss att komma med en snabb, enkel och objektiv metod som fungerar bättre än den som fanns tidigare«

Läs mer: Så fungerar TetraGraph.

Genombrottsavtal i Japan

TetraGraphs internationella genombrott kom dock redan i vintras, då Senzime tecknade ett distributionsavtal för Japan med företaget Fukuda Denshi. Detta avtal är enligt Lena Söderström värt upp emot 100 miljoner kronor under en 10-årsperiod. Samtidigt utgör Japan bara 2 procent av den globala marknaden och Lena Söderström tror därför på fler stora affärer med TetraGraph.

Ett andra område där Senzime nu tar nya produkter till marknaden, handlar om att övervaka tillståndet på enskilda organ efter operationer.

Tidigare har läkare nämligen fått följa det allmänna hälsotillståndet hos patienten för att upptäcka exempelvis syrebrist eller blödningar i ett opererat organ. Detta har i sin tur inneburit att man ofta upptäcker problemen först när de blivit systemiska och påverkar hela kroppen.

Senzimes lösning på detta är produkterna CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe. Tillsammans utgör dessa ett revolutionerande system för att övervaka hälsotillståndet på enskilda organ efter en operation, exempelvis efter att man tagit bort en tumör. För vården innebär tekniken att man snabbare kan upptäcka och motverka komplikationer, vilket sänker vårdkostnaderna, minskar lidande och räddar liv.

Nyemission stärker kommersialisering

Senzime har redan avslutat de studier som krävs för CE-märkning och resten av året kommer därför domineras av arbetet med att kommersialisera TetraGraph, CliniSenz och OnZurf. Därför genomför bolaget under mars också en nyemission om 24 miljoner kronor.

Lena Söderström berättar att pengarna ska användas för att accelerera den globala expansionen och finansiera arbetet med att hitta nya distributörer och licenspartners för produkterna.

– Ska man vara realist så kommer det gå snabbare med TetraGraph eftersom det funnits en liknande produkt tidigare där fyller vi ett stort hål direkt. När det gäller CliniSenz och OnZurf så är det helt nya produkter, så det tar lite längre tid att komma igång. Men när vi väl är igång så har vi också en gigantisk marknad.

Läs mer om Senzimes nyemission här.

Presenteras av

Fakta Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation.

I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader.

Läs mer på www.senzime.com


 

FAKTA Nyemission:
 

Teckningsperiod: 14 mars – 28 mars 2017

Handel med teckningsrätter: 14 mars –24 mars 2017

Teckningskurs: 5,40 SEK per aktie. Inget courtage tillkommer.

Teckning med företräde: Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas befintliga aktieägare och andra investerare till teckning utan företrädesrätt.

Emissionsvolym: 24,4 MSEK

Marknadsplats: AktieTorget

Garantier: Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Se hela erbjudandet på: 
www.senzime.com

Ladda ner prospektet här

Ladda ner teckningssedel här

 

Lena Söderström, vd för Senzime.

(Visited 95 times, 1 visits today)