Från läkemedelsidé till färdigt läkemedel

Det biomedicinska forskningsbolaget Adlego Biomedical utför årligen över 80 läkemedelsprövningar – och för att svara mot ett ökat internationellt behov av prekliniska prövningar expanderar bolaget nu sin verksamhet i Sverige

Celgene vill skapa diskussion kring framtidens vård

Entreprenörsanda och innovationsrikedom. Det är en kort beskrivning av bioteknikföretaget Celgene som nu vill skapa diskussion kring framtidens vård genom att starta en ny innovationsplattform för aktörer inom den svenska hälso- och sjukvården.

Innovation i närmare samverkan skulle gynna offentlig upphandling

Förbättringar i sjukvården skulle snabbare kunna komma patienterna till godo genom att innovation skapas i nära dialog mellan vården och industrin. Det behöver också ske en utveckling så att upphandlingar tar hänsyn till värdet som företag skapar i samproduktion med vården. Det skulle också gynna mindre företag och svensk medicinsk konkurrenskraft.