Innovation i närmare samverkan skulle gynna offentlig upphandlingFörbättringar i sjukvården skulle snabbare kunna komma patienterna till godo genom att innovation skapas i nära dialog mellan vården och industrin. Det behöver också ske en utveckling så att upphandlingar tar hänsyn till värdet som företag skapar i samproduktion med vården. Det skulle också gynna mindre företag och svensk medicinsk konkurrenskraft.

– Idag upphandlas många gånger avancerad teknologi på samma sätt som man upphandlar enkla förbrukningsvaror inom vården. Detta gör att de tekniska framsteg som sker i snabb takt riskerar att inte komma vården och patienterna till del. Det säger Magnus Göransson, vd på Roche Diagnostics Scandinavia AB, den svenska delen av världens största bioteknikföretag och ett av de snabbast växande företagen inom diagnostik och läkemedel.

Roche Diagnostics arbetar med in-vitrodiagnostik och har en bred produktportfölj.

Fokus på viktiga områden

–Vi har allt från lösningar för den enskilda patienten, exempelvis för patienter som vill testa sitt PK-INR värde hemma, till patientnära utrustning för mottagningar och inte minst har vi också avancerade automatiserade diagnostiklösningar för de stora laboratorierna på landets sjukhus. Stort fokus ligger på områden som onkologi, kardiologi, diabetes och infektionssjukdomar.

–Diagnostiken har stor betydelse och påverkar patientens vårdprocess på flera sätt. Förbättringar som sker genom att införa ny diagnostik kan få stora effekter på väntetiderna i vårdkedjan.

–Vi blir allt äldre och kostnaderna för sjukvården ökar. Då gäller det att införa de framsteg som går att göra.Vi ser stora möjligheter i samproducerade lösningar, där man får till stånd en givande dialog mellan sjukvårdsproduktionen, akademin och industrin där även patienterna inkluderas.

–Vi behöver komma vidare i vårt samtal om hur vi skapar värde för patienterna. Det finns ofta mycket tekniska krav bakom de offentliga upphandlingarna. Vi efterfrågar  en värderelaterad måluppfyllelse. Om man enbart upphandlar det man känner till  finns risk att man fastnar i ett bakåtblickande.

Hopp kring ny myndighet

Med en öppen dialog om behoven och möjligheterna att tillgodose vårdens behov öppnas även dörren till att mindre och innovativa företag kommer med i diskussionen.

–Vi på Roche kanske skulle klara oss utan detta, men vi alla skulle i längden vinna på ökad dialog med vården för att tillsammans hitta lösningar på de utmaningar som vården står inför.  Konkurrenspräglad dialog är en metod för att möjliggöra  att sjukvården och ytterst patienterna får vad de behöver.

Magnus Göransson hoppas att den nya upphandlingsmyndigheten, som började verka den 1 september, lever upp till uppdraget att effektivisera och få in innovationer i upphandlingarna för att lösa hälso– och sjukvårdens uppgifter. Samtidigt är det viktigt att upprätthålla innovationskraften i de mindre företagen vilket bidrar till att bevara Sveriges internationella konkurrenskraft på området.

–Vi vill vara med och bidra till att skapa en miljö för innovation. I slutändan finns vi till för patienterna och för att vara med och skapa en god hälso-och sjukvård, säger Magnus Göransson.

Presenteras av:

hoffmann-la_roche_logo-svg

Roche Diagnostics Scandinavia AB i Sverige är dotterbolag till F Hoffman-La Roche, ett av världens mest forskningsintensiva företag inom läkemedel och diagnostik.

Roche Diagnostics Scandinavia AB i Sverige med 90 anställda och Roche AB har 113 anställda marknadsför och forskar kring läkemedel.

Roche-koncernen har huvudkontor i Basel, Schweiz.

Antal anställda: 88 500 Globalt.

Läs mer här:

www.roche.se

www.roche.com

magnus-goransson-high-res

Magnus Göransson, vd på Roche Diagnostics Scandinavia AB

(Visited 135 times, 1 visits today)