Lumito ett steg närmare en världsmarknad på 8 miljarder dollar

Lumito, med ursprung i avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum, är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik.

Vikten av hjärt- och lungräddning på jobbet

Det är inte bara sjuka människor som riskerar hjärtstopp.

Från läkemedelsidé till färdigt läkemedel

Det biomedicinska forskningsbolaget Adlego Biomedical utför årligen över 80 läkemedelsprövningar – och för att svara mot ett ökat internationellt behov av prekliniska prövningar expanderar bolaget nu sin verksamhet i Sverige

Legal expertise helps Life Science companies to grow

Morris Law was formed in March of 2014. The firm, that earlier this year was called Sweden’s fastest growing law firm, now has more than 30 co-workers and on January 1 they open their new offices on Hamngatan in Stockholm. Partners Caroline Ygge and Olof Myhrman share their views on Health Care and Life Science, transparency and the importance of a broad palette of expertise.

Utveckling med rätt fokus tar svenska läkemedel ut i världen

Under de senaste åren har råd från svenskägda NDA Group tagit mer än en tredjedel av de nya läkemedel som godkänts i EU till marknaden. Nu satsar man på USA.

SP Process Development – en internationellt ledande innovationspartner

Huvuduppdraget för SP Process Development (SPPD) är att öka sannolikheten för att akademiska och industriella aktörer ska lyckas med att framgångsrikt utveckla nya substanser och tillverkningsprocesser. Personalens gedigna erfarenhet är vår stora styrka, säger Christine Svärd, affärsutvecklingschef på SP Process Development.

Nytt innovationsprogram lyfter framtidens medicinteknik

I många länder i västvärlden, däribland Sverige, växer vårdkostnaderna idag snabbare än BNP. Inom medicintekniken hoppas man att det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health ska vända den trenden genom att utveckla teknik som både effektiviserar vården och förbättrar hälsan hos befolkningen