Vikten av hjärt- och lungräddning på jobbetAlla kan drabbas av ett hjärtstopp. En person som tidigare har varit helt frisk och som inte har visat några tecken på problem med hjärtat kan helt plötsligt drabbas. Det finns inga regler för när eller var, och jobbet är en plats där vi vistas under en stor del av dygnet. Men hur många på ditt jobb kan hjärt- och lungräddning för vuxna? Om det finns en hjärtstartare på arbetsplatsen så kan det rädda ett liv. Dessutom kommer vetskapen att man vet vad som ska göras om någon drabbas vara lugnande.

Kunskap och förberedelse

Att ha en beredskap av första-hjälpen-produkter är smart. Det är grundläggande på svenska arbetsplatser, men något som man ofta missar är utbildning. Det är rätt så vanligt att anställda tänker att chefen säkert har koll. Men så är sällan fallet. Arbetsgivarens ansvar för första hjälpen är bland annat att se till tillräckligt många får regelbunden utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och som kan rycka in om något händer. Det betyder att man måste se till att kunskapen finns. Om arbetsplatsen är utrustad med en hjärtstartaremåste någon, eller flera, veta hur den ska användas. Ser man på Hjärtstartarspecialistens hemsida förstår man att det finns flera hjärtstartare som alla kan använda och som i regel styr användaren helt med en vägledande röst.

Förberedelse ska bestå av att man utbildar personal och skapar en krisgrupp. Flera personer bör veta precis vad man gör om en person segnar ner och förblir livlös. Har man ofta besökare på kontoret eller kunder på arbetsplatsen så kan det ju vara en människa som man inte känner och det kan kräva ett annorlunda tillvägagångssätt än då det rör sig om en person man ser dagligen.

Genom HLR-kurser så kan personalen lära sig hur man hanterar en person som inte andas. Det är förstås också viktigt att lära sig hur man kallar på hjälp och vad som kan förbättra den drabbades situation. Med kunskapen och förberedelsen ökar chansen drastiskt, att kunna rädda liv. Kunskapen ger trygghet när det finns rutiner och ett protokoll som man känner igen och kan följa steg för steg. Då och då så bör man repetera. Det kommer ju nya anställda och så kanske man köper in nytt material som man behöver lära sig mer om.

Se till att det går att agera snabbt om olyckan är framme! Undviklås och nycklar till skåp med verktyg och material. Nycklar kommer lätt bort och det är verkligen inte roligt att stå utan hjärtstartaren när den kan göra skillnaden mellan liv och död!

Hjärtstartare och andra viktiga verktyg

När olyckan är framme

När olyckan är framme så gäller det att hålla sig lugn. En person har rasat ihop i lunchrummet och nu är det många som går in i ett chocktillstånd. Man kan ju inte veta precis vad som har hänt. Har hjärtat verkligen stannat? kontrollerar andningen och konstaterar att personen inte andas. I det här läget är det viktigt att man:
1. Larmar 112,
2. Påbörjar hjärt-lungräddning
3. Hämtar och behandlar med en hjärtstartare om det finns en tillgänglig, samtidigt som man väntar på hjälp i form av ambulans

En hjärtstartare kan inte skada personen – den avger ingen strömstöt om det finns hjärtrytm. Det gäller att handla snabbt men kontrollerat. Gör man det så kan en snabb insats med hjärt-lungräddning och hjärtstartare vara avgörande för överlevnad.

(Visited 249 times, 1 visits today)