Säkrare vårdavdelningar med GuardianGuardian är ett intelligent patientövervakningssystem som genererar tidiga varningar om patientens vitala värden plötsligt förändras. Detta ger vårdpersonalen en möjlighet att agera tidigt och därigenom förebygga kritiska händelser som medför allvarliga konsekvenser för patienten och som dessutom kan kräva intensivvård. Patientövervakningssystemet Guardian från Philips ökar patientsäkerheten och tryggheten för såväl patienter som vårdpersonal.

Philips har utvecklat Guardian som ett led i arbetet med att stödja sjukhusens kontinuerliga patientsäkerhetsarbete. Guardian är utformat för att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet på allmänna vårdavdelningar och gör det lättare att agera i tid genom att generera ett automatiskt meddelande i händelse av avvikelser. Guardian är ett stöd som behövs för att framtidens vårdavdelningar ska kunna ge säker och effektiv vård.
– Guardian hjälper vårdgivare i bedömningen av patientens vitala parametrar för att upptäcka kritiska hälsoförändringar i tid. Med hjälp av trådlösa sensorer, som kan placeras på patientens bröst, runt handleden eller runt överarmen kan patientens vitala värden övervakas kontinuerligt, även när de befinner sig i andra delar av sjukhuset, säger Mattias Nilsson, produktspecialist på Philips Healthcare.

Lär dig mer om Guardian

Underlättar arbetet för mobila intensivvårdsteam

De senaste åren har system för poängbedömningar av vitala parametrar Early Warning Score införts på många sjukhus för upptäcka avvikelser i patientens vitala värden i ett tidigt skede. Guardian är ett verktyg som även underlättar arbetet för vårdpersonalen och de mobila intensivvårdsteam som finns på många sjukhus.
Guardian rapporterar automatiska mätvärden direkt i patientjournalen, vilket innebär att personalen inte längre behöver räkna ut eller sammanställa mätvärden manuellt. Mängden mätutrustning som personalen behöver ha med sig kan dessutom minimeras. Guardian är anpassningsbart och kan användas oavsett vilket Early Warning Score-system som används i verksamheten, säger Mattias Nilsson.

Philips Healthcare blev HealthTech 2015

I september 2014 offentliggjorde Philips att de stärker sitt strategiska fokus genom att etablera två marknadsledande företag, ett inom HealthTech och ett annat inom Lighting Solutions. Vi erbjuder ett komplett utbud av innovativa produkter och lösningar inom hälsosam livsstil, förebyggande åtgärder, diagnostik, behandling, tillfrisknande och hemsjukvård.

(Visited 120 times, 1 visits today)