Från vision till korta sprintar – Systemutveckling med kundens behov i fokusAiai och Omsorg24 är verksamhetsstöd för att effektivisera personlig assistans, HVB-hem och LSS-boenden. Produkterna är i ständig utveckling, vilket passar Kaustik bra då medarbetarna trivs med att ständigt förbättra Kaustiks produkter och då kundens behov och branschens krav fordrar ständig utveckling. Ett bra och önskvärt sammanträffande.

-Vårt mål är att försöka föregå ett kundbehov så att känslan av avsaknad av en funktion, så sällan som möjligt, ska uppstå. Det är en sak att följa branschen– en annan att leda den. Jag tror det är viktigt att som företag ta ställning till hur man ska förhålla sig till detta, vilket vi gjort, säger Oskar Svarfvar, VD för Kaustik.

Kaustik arbetar efter systemutvecklingsmetodiken Scrum.

-Den som kan sin rugby vet att begreppet rugby syftar till en formation som används när bollen ska sättas i spel. Ett moment som i affärsvärlden, såväl som i rugbyn, kan vara helt avgörande. När medarbetare på Kaustik ska sätta en ny boll i rullning, oavsett om det är en ny funktion i Aiai eller att följa Försäkringskassans förändringar med efterskottsbetalning, så är det viktigt att vi gör det rätt från början så att kunden blir nöjd med resultat, säger produktägare Christofer Håkansson.

Arbetet för Kaustiks utvecklingsteam går i tvåveckorscykler vilket i praktiken innebär att användarna presenteras inför ny funktionalitet i systemet varannan vecka. -Eftersom branschen är så föränderlig behöver vi vara flexibla.  Samtidigt behöver vi se den långsiktiga utvecklingen av systemet framför oss. Vår produktvision hjälper oss att staka ut vägen, säger Christofer Håkansson.

-Då vi ska sätta en ny boll i rullning, behöver vi fundera över hur matchen ska spelas, dvs hur vi når vårt mål. I rugbytermer kan vi omsätta det med att vi till slut ska vinna årets liga, dvs följa vår roadmap för att till slut nå vår produktvision. Det är dock varje match som räknas och är betydande för slutresultatet, vilket är resultatet från varje sprint enligt samma metafor, förklarar Christofer Håkansson.

Se videon om Kaustiks unika historia och framgångsrecept:

 

Presenteras av

Läs mer om Kaustik på www.kaustik.com

Anna Nelson, sälj- och marknadschef på Kaustik, tog mot certifikatet där Kaustik AB utsetts till nationell vinnare och får representera Sverige i European Business Awards.-Det är verkligen spännande att Kaustik nu får jämföra sig med de mest dynamiska företagen i Europa där företagens samlade förmåga inom innovation, etik och framgång bedöms, säger Anna Nelson.

Anna Nelson, sälj- och marknadschef på Kaustik, tog mot certifikatet där Kaustik AB utsetts till nationell vinnare och får representera Sverige i European Business Awards. -Det är verkligen spännande att Kaustik nu får jämföra sig med de mest dynamiska företagen i Europa där företagens samlade förmåga inom innovation, etik och framgång bedöms, säger Anna Nelson.

 

 

 

(Visited 304 times, 1 visits today)