Adlego Biomedical testar nya coronavaccin: ”Kul att mindre svenska företag kan bidra”I ovissa tider där många företag anser sig ha mindre att göra är det tvärtom för svenska Adlego Biomedical. Med allt från arbete med tester av nya coronavaccin, en ny aktieägare, och flera omfattande projekt om cancerbehandling går de en ljus framtid till mötes.

Ända sedan Covid-19 spred sig globalt har diskussionerna om att ett vaccin behövs varit omfattande. Efter drygt ett år är vaccineringen igång på de allra flesta håll i världen och många hoppas att få se ett slut på pandemin – men för det svenska biomedicinska företaget Adlego Biomedical är det bara början.

Vill du veta mer?

Ett potentiellt bredare vaccin
I skrivande stund finns det flera vaccin mot Covid-19 på den internationella marknaden. Adlego Biomedical samarbetar i dag med små och medelstora företag för att testa effekten och toleransen av nya vaccinkandidater och antivirala medel mot viruset. 

– Det finns flera intressanta vaccinkandidater och vi kommer göra en regulatorisk studie under våren av ett DNA-vaccin. När studien är färdig ingår rapporten i den samling dokument som Läkemedelsverket behöver för att ta ställning om vaccinet kan godkännas för klinisk prövning, berättar Urban Höglund, CEO och docent på Adlego Biomedical.

Läs mer om Adlego här

Det vaccin som Adlego Biomedical jobbar med är potentiellt bredare än de vaccin som används nu, menar han. Detta innebär att det eventuellt också kan användas för att skydda mot muterade virus som till exempel sydafrikanska, brittiska och brasilianska. De vaccin som används nu riktas mot spike-proteinet och det är där viruset muterar snabbast. Det som Adlego Biomedical testar är ett som istället riktar sig mot virusets kärna – vilket gör att det är mindre känsligt för mutationer.

– Det är väldigt roligt att det finns svenska forskningsgrupper och småföretag som jobbar med att ta fram vaccin mot Covid-19 och inte bara de stora läkemedelsbolagen.

Genombrott i cancerforskningen
Den nya schweiziskbaserade aktieägaren innebär att Adlego Biomedical i framtiden kan komma i kontakt med kunder av andra nationaliteter än de som i dag är mestadels svenska. Urban Höglund ser med spänning fram emot vad som komma skall och menar att samarbetet innebär att de får in en ny kanal för att få in nya projekt till företaget.

Bortom det stora arbetet för att få ett slut på pandemin finns det hos Adlego Biomedical även ett rejält fokus på cancerforskning och -studier. Arbetet kring cancer går framåt och ett flertal genombrott med antikroppsbaserade läkemedelsbehandlingar har kommit på senare tid, menar han.

– Det är en fördel med antikroppsbehandling eftersom antikropparna som regel har färre biverkningar än den klassiska cancermedicinen. Vården har lärt sig kombinera olika former av behandlingar varav användandet av antikroppsbehandling har blivit vanligare, men mer forskning och utveckling behövs. 

- Det har skett mycket positivt i arbetet mot cancer och folks medvetenhet har ökat så att man undersöker sig tidigare, säger han och avslutar:

– Ju tidigare en cancer upptäcks desto större är chansen att kunna behandla den effektivt. 

Är du intresserad av Adlego? Klicka här

Presenteras av

Företaget startades av Urban Höglund 2005 som ett rent konsultföretag. Urban blev senare under året anställd som forskningschef för Visionar Preclinical AB, ett pre-kliniskt CRO baserat i Uppsala och senare vd för företaget. Efter att Urban begärt avsked 2011 valde styrelsen att likvidera Visionar Preclinical vilket i sin tur ledde till att Adlego startade upp en CRO-verksamhet i Solna. Företaget har vuxit organiskt och har de flesta av Sveriges små och medelstora läkemedelsutvecklande företag som kunder. 

(Visited 719 times, 1 visits today)