Införande av digitalt stöd inom vården måste följas uppDet ställs allt högre krav på vården. Sveriges befolkning blir allt äldre och kostnaderna för vård och omsorg ökar. Med hjälp av eHälsa och digitala lösningar har man på flera håll lyckats möta de nya utmaningarna.

– Digitala lösningar kan användas för att hålla en hög kvalité inom vården samtidigt som det är en investering för att spara pengar på sikt, säger Göran Petersson, professor vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet i Kalmar.

Digitala lösningar inom vård och omsorg kan användas till att underlätta dokumentation och kommunikation mellan landsting och kommun, öka patientsäkerheten och göra äldrevården tryggare och effektivare. Till exempel kan man sätta upp nattkameror hos äldre som behöver tillsyn på natten. Personal kan då titta till den äldre via kameran istället för att kanske resa flera mil och riskera att väcka den äldre mitt i natten.

- Digitala lösningar ska inte ersätta människor inom vården utan istället användas för att frigöra mer tid till mer mänsklig kontakt. Det ger också den enskilda individen möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vård.

Läs mer om eHälsoinstitutets arbete.


Enligt statistiska centralbyrån kommer Sveriges äldre befolkning öka med 30 procent till år 2050. För att kommuner och landsting ska klara av de nya utmaningarna och ökade kostnaderna som en äldre befolkning innebär blir det allt mer nödvändigt med en digitalisering inom vården. Men it-lösningarna är många och oprövade och det gäller att välja rätt.

-Nya it-lösningar inom vården måste implementeras på rätt sätt och kontinuerligt följas upp för att fungera effektivt i verksamheten, säger Göran Petersson, professor vid eHälsoinstitutet.

eHälsoinstitutet arbetar på uppdrag åt myndigheter, offentlig sektor och företag med forskning och utvärdering av eHälsa.

– Vi studerar inte bara tekniken i sig utan i sitt sammanhang och hur människor, teknik och organisation samverkar i ett helhetsperspektiv, säger Göran Petersson.

eHälsoinstitutet har fokus på utvärdering av eHälsa och läkemedelsbehandling, utför hälsoekonomiska analyser, erbjuder utbildning inom eHälsa och driver flera samverkansprojekt inom eHälsoområdet.

Presenteras av:

lnu_wordmark_symbol_kalmar_vaxjo
 eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet inrättades 2002 för att främja hälsa genom att utvärdera och forska om digitalt stöd inom vård och omsorg.

Institutet arbetar tvärvetenskapligt på uppdrag av näringsliv, hälso- och sjukvård, omsorg och myndigheter.

Läs mer här.

Göran Petersson, professor vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet i Kalmar.

(Visited 500 times, 1 visits today)