Lumito ett steg närmare en världsmarknad på 8 miljarder dollar

Lumito, med ursprung i avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum, är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik.

Därför går du upp i vikt med åldern

Många personer har svårt att hålla vikten i schack i takt med att de åldras. Nu kan ny forskning från Karolinska Institutet förklara varför: omsättningen av fettmolekyler, de så kallade lipiderna, minskar när vi blir äldre och gör det lättare att gå upp i vikt, även om vi inte äter mer eller tränar mindre. Forskarna […]

Från läkemedelsidé till färdigt läkemedel

Det biomedicinska forskningsbolaget Adlego Biomedical utför årligen över 80 läkemedelsprövningar – och för att svara mot ett ökat internationellt behov av prekliniska prövningar expanderar bolaget nu sin verksamhet i Sverige

Nanexa blir produktbolag med stor potential

Drug delivery-bolaget Nanexa har tagit en unik position på marknaden genom att lyfta in ytbeläggningstekniken Atomic Layer Deposition (ALD) in i läkemedelsutvecklingen

Preventivmedel är bara början

Elina Berglund är partikelfysikern från CERN-laboratoriet som tröttnade på att det inte fanns ett effektivt och naturligt preventivmedel. Därför började hon använda sina egna kunskaper inom matematik och statistik för att ta fram Natural Cycles – en app som idag har en halv miljon användare över hela Europa, och är den första appen som blivit certifierad som preventivmedel. Men Elinas planer sträcker sig längre än “bara” preventivmedel – hon vill se att ett helhetsgrepp tas kring kvinnors reproduktiva hälsa.