Därför går du upp i vikt med åldern

Många personer har svårt att hålla vikten i schack i takt med att de åldras. Nu kan ny forskning från Karolinska Institutet förklara varför: omsättningen av fettmolekyler, de så kallade lipiderna, minskar när vi blir äldre och gör det lättare att gå upp i vikt, även om vi inte äter mer eller tränar mindre. Forskarna […]

Från läkemedelsidé till färdigt läkemedel

Det biomedicinska forskningsbolaget Adlego Biomedical utför årligen över 80 läkemedelsprövningar – och för att svara mot ett ökat internationellt behov av prekliniska prövningar expanderar bolaget nu sin verksamhet i Sverige

Nanexa blir produktbolag med stor potential

Drug delivery-bolaget Nanexa har tagit en unik position på marknaden genom att lyfta in ytbeläggningstekniken Atomic Layer Deposition (ALD) in i läkemedelsutvecklingen

Preventivmedel är bara början

Elina Berglund är partikelfysikern från CERN-laboratoriet som tröttnade på att det inte fanns ett effektivt och naturligt preventivmedel. Därför började hon använda sina egna kunskaper inom matematik och statistik för att ta fram Natural Cycles – en app som idag har en halv miljon användare över hela Europa, och är den första appen som blivit certifierad som preventivmedel. Men Elinas planer sträcker sig längre än “bara” preventivmedel – hon vill se att ett helhetsgrepp tas kring kvinnors reproduktiva hälsa.

Det mekaniska hjärtat kan rädda många liv

I Sverige drabbas cirka 2 000 personer varje år av svår hjärtsvikt. Deras enda hopp är ett nytt hjärta. Men det saknas donatorer och endast cirka 50 av dessa svårt sjuka personer räddas. Resten klarar sig inte. I USA är motsvarande siffror 200 000–250 000 drabbade varav ungefär 2 000–2 500 klarar sig.