Preventivmedel är bara börjanElina Berglund är partikelfysikern från CERN-laboratoriet som tröttnade på att det inte fanns ett effektivt och naturligt preventivmedel. Därför började hon använda sina egna kunskaper inom matematik och statistik för att ta fram Natural Cycles – en app som idag har en halv miljon användare över hela Europa, och är den första appen som blivit certifierad som preventivmedel. Men Elinas planer sträcker sig längre än “bara” preventivmedel – hon vill se att ett helhetsgrepp tas kring kvinnors reproduktiva hälsa. 

Data och forskning som katalysator för en större förändring
Natural Cycles baseras på en avancerad algoritm som tar hänsyn till kroppstemperatur och andra faktorer såsom hur länge spermier överlever i livmodern, cykellängd och eventuell oregelbundenhet i cykeln. Med hjälp av den data som användaren lägger in, räknar appen således ut när en kvinna är fertil och inte. Algoritmens effektivitet är baserad på flera stora kliniska studier, vilket även ledde till att appen certifierades som preventivmedel i februari i år. Den senaste studien var en så kallad prospektiv studie där över 22,000 kvinnor deltog och bortåt en kvarts miljon menstruationscykler analyserades, och resultaten bekräftade än en gång appens effektivitet.

 

Stora möjligheter för utveckling
Idag används Natural Cycles som preventivmedel, men Elina vill inte sluta där och har större planer än så:
– Det är fantastiskt vad temperaturdata kan berätta för oss. Idag används Natural Cycles främst som preventivmedel. Men, utöver att redovisa när i cykeln en kvinna är fertil kan temperaturen och dess förändringar även hjälpa oss upptäcka om hon har problem med sin fertilitet. Temperaturdata visar också exempelvis om hon har hypotyreos, vilket man ofta inte vet om att man har, men gör det svårare att få barn den dagen man vill det. Det finns så mycket man kan utläsa och lära sig om kroppen och hälsan genom att avläsa temperaturen regelbundet, och vi har bara sett början på möjligheterna.

 

Ledande forskning kring kvinnors reproduktiva hälsa
I framtiden vill Elina se en preventiv vård som baseras på den data som faktiskt finns tillgänglig. Hon poängterar att det idag investeras kraftigt inom med-tech och fem-tech vilket är bra, men att hon vill att vi ska gå mot en helhetsförståelse av våra kroppar. Själv kommer hon investera kraftigt i just forskning och studier på det området de kommande åren.
– Jag är igång med att rekrytera ett team av läkare och fler forskare från CERN-laboratoriet. Utöver att vara ett preventivmedel vill vi att Natural Cycles som företag ska bli ledande inom forskning och kunskap kring kvinnors reproduktiva hälsa, avslutar Elina Berglund.

Presenteras av

nc-monogram-word-mark-vertical-mardigrass-rgb

 

På Natural Cycles handlar allt om att kombinera vetenskaplig forskning och teknik för att stärka varje kvinna i världen med kunskap om hennes kropp, menstruationscykel och fertilitet. Företag har sitt huvudkontor i Stockholm och har växt till över 40 anställda bara under det senaste året.

Läs mer på naturalcycles.com

Följ oss på Linkedin

 

(Visited 244 times, 1 visits today)