Nanexa blir produktbolag med stor potentialDrug delivery-bolaget Nanexa har tagit en unik position på marknaden genom att lyfta in ytbeläggningstekniken Atomic Layer Deposition (ALD) in i läkemedelsutvecklingen. Bolaget har nu dessutom tagit steget till egen produktutveckling baserad på PharmaShell® tillsammans med en känd aktiv substans för cancerbehandling. En produkt som kan ge effektivare behandling och färre biverkningar och därmed stor ekonomisk potential. 

– Vi har identifierat en form av leukemi som benämns MDS/AML (Myelodysplastic Syndrome/Acute Myeloid Leukemia) som ett väldigt intressant område där vi nu själva driver ett projekt med målsättningen att ta utvecklingen genom preklinisk fas med start 2018 och in i en första klinisk studie i egen regi eller tillsammans med en partner under 2019. Vi har gått från att vara ett renodlat teknologibolag till att nu bli ett produktbolag, säger David Westberg, vd på Nanexa. 

Den egenutvecklade PharmaShell®-teknologin består av ett nanotunt skal på ytan av läkemedelspartiklar som gör att man helt kan styra hur snabbt läkemedlet frisätts i kroppen. 

Inom cancerbehandlingar har PharmaShell®-teknologin flera fördelar för både patienten och sjukvården, förklarar David Westberg.

– Genom att kontrollera frisättningen till en jämn och effektiv nivå kan vi undvika kraftiga biverkningar som ofta beror på alltför höga koncentrationer i blodet. Genom detta kan vi förbättra och effektivisera behandlingen vid cancer där man ofta använder väldigt potenta läkemedel så som cytostatika.

– Kontrollerad frisättning gör också att patienter som annars skulle behöva besöka sjukhus för att få injektioner varje dag kan göra det bara gång under en behandling och sedan vara hemma. Det är en stor fördel för många cancerpatienter som ofta är äldre och kan ha svårt att ta sig hemifrån, men också för sjukvården vars kostnader då kan sänkas avsevärt. 

Förutom fokus på egen produktutveckling har Nanexa ett fortsatt fokus på att utlicensiera själva PharmaShell®-teknologin till läkemedelsbolag. Ett arbete som nu börjar ge resultat i form av samarbetsavtal.

– Vi startade nyligen ett samarbete med ett animal health-bolag i Belgien som är superintressant för oss. Animal health är även den en växande och väldigt stor marknad; värd över 40 miljarder USD. Sedan tidigare har vi ett givande samarbete med AstraZeneca i Mölndal och vi har dessutom flera pågående diskussioner med möjliga nya samarbetspartners. Möjligheten att utlicensiera både teknologin och produkter ger oss en stor fördel och en klart intressant utvecklingspotential framöver.

(Visited 333 times, 1 visits today)