Vitartes satsar i Hagastaden

Fastigheten Patienten, en del av Scandinavian Life Science.

Vitartes är det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Sciencefastigheter. Nu håller Vitartes projekt Scandinavian Life Science på att växa fram i Hagastaden i Stockholm. Här ska två fastigheter om några år utgöra ett kunskapskluster med en blandning av sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv.

I den ena fastigheten, Patienten, kommer ett Eye Center of Excellence utvecklas, där S:t Eriks Ögonsjukhus etablerar sig tillsammans med forskning, utbildning och näringsliv för att skapa världsledande ögonsjukvård. Inflyttning beräknas till årsskiftet 2019/2020.

I den andra fastigheten, Princeton, blir det moderna forsknings-, utbildnings- och kontorslokaler i en unik närhet till högspecialiserad sjukvård. Inflyttning beräknas till Q3 2020.

– Vi för diskussioner med potentiella hyresgäster som ser värdet av att vara en del av det framväxande Hagastaden och utvecklingen av Scandinavian Life Science. Vi eftersträvar en produktiv mix av hyresgäster, där alla har en vilja att samarbeta och utbyta kunskap över gränserna, säger Vitartes vd Steinar Stokke.

Varför bör man som life scienceaktör finnas i Hagastaden?

– Hagastaden utvecklas till norra Europas största och mest spännande Life Sciencekluster. Här finns förutsättningar för att avancerad sjukvård, forskning och näringsliv kan samverka på ett sätt som tidigare inte ägt rum i Sverige, eller internationellt. Hagastaden har redan en strukturell attraktionskraft för life science-aktörer. Närheten och tillgången till ledande medicinska, akademiska och industriella aktörer gör att fler och fler kommer att samlas här. Scandinavian Life Science ligger strategiskt beläget i hjärtat av Hagastaden, med närhet till både vården på Nya Karolinska Solna och forskningen på Karolinska Institutet.

– Här kommer det att finnas gemensamma miljöer med stort flöde av människor från olika organisationer och yrkesgrupper. Det ska vara en  öppen och innovativ miljö som inte bara ger möjlighet, utan också uppmuntrar, till samarbete och kunskapsbyte över gränserna. Att dela och  samverka kommer att vara en naturlig del av vardagen, säger Steinar Stokke.

Varför är det så viktigt med samverkan?

– Det finns idag en stark efterfrågan av ett formaliserat strategiskt samarbete mellan sjukvård, akademi och näringsliv i syfte att bättre tillvarata och kombinera klinisk erfarenhet, forskning och kommersiell produktutveckling. Vinsterna för sjukvården är bättre medicinska resultat och säkrare vård till lägre kostnader. För akademin innebär det stärkt klinisk forskning och en utbildning som tillgodoser behoven från sjukvård och näringsliv. Näringslivsaktörer får ökad förståelse för sjukvårdens olösta behov och möjlighet att effektivare utveckla nya produkter och tjänster i en translationell miljö.

Presenteras av


Scandinavian Life Science 

Vitartes projekt Scandinavian Life Science är på totalt ca 50 000 kvm och består av de två fastigheterna Patienten och Princeton. Här erbjuds ett läge i det framväxande Life Science-klustret i Hagastaden, mitt emot Nya Karolinska Solna.

Läs mer på www.vitartes.se

(Visited 292 times, 1 visits today)