Preventivmedel är bara början

Elina Berglund är partikelfysikern från CERN-laboratoriet som tröttnade på att det inte fanns ett effektivt och naturligt preventivmedel. Därför började hon använda sina egna kunskaper inom matematik och statistik för att ta fram Natural Cycles – en app som idag har en halv miljon användare över hela Europa, och är den första appen som blivit certifierad som preventivmedel. Men Elinas planer sträcker sig längre än “bara” preventivmedel – hon vill se att ett helhetsgrepp tas kring kvinnors reproduktiva hälsa.

Lipum söker investerare för unikt läkemedel mot reumatism

Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel mot ledgångsreumatism. Det bygger på upptäckten av ett protein som har betydelse vid kronisk inflammation. Nu utvecklar de en antikropp.

Smarta lösningar möjliggör vård på distans

Många patienter med kroniska sjukdomar ropar efter möjlighet till vård på distans och smarta lösningar inom eHälsa. Digital hälsa anses kunna bidra till effektivare och säkrare vård och mer engagerade patienter.

Nytt beslutsstöd kan förebygga stroke

Av 30 000 svenska strokefall varje år orsakas minst 20 procent av förmaksflimmer. Därför utvecklar landstinget i Östergötland och Cambio nu ett beslutsstöd som ska öka förskrivningen av blodförtunnande läkemedel och förhoppningsvis förebygga många fall av stroke.

Införande av digitalt stöd inom vården måste följas upp

Det ställs allt högre krav på vården. Sveriges befolkning blir allt äldre och kostnaderna för vård och omsorg ökar. Med hjälp av eHälsa och digitala lösningar har man på flera håll lyckats möta de nya utmaningarna.

Nya e-hälsolösningar ökar patientsäkerheten dramatiskt

Moderna och innovativa eHälso-lösningar kan frigöra..

Säkrare vårdavdelningar med Guardian

Guardian är ett intelligent patientövervakningssystem som genererar tidiga varningar om patientens vitala värden plötsligt förändras. Detta ger vårdpersonalen en möjlighet att agera tidigt och därigenom förebygga kritiska händelser som medför allvarliga konsekvenser för patienten och som dessutom kan kräva intensivvård.

Det våras för e-hälsan

Hälso- och sjukvården samt omsorgen står inför ett paradigmskifte, där ny teknik kan underlätta informationsutbytet mellan olika intressenter, effektivisera arbetet, skapa delaktighet – och rädda liv.