Så vill Medtronic tillsammans med sjukhusen möta sjukvårdens utmaningar

Var tredje sekund förbättras en patients liv med hjälp utav någon av Medtronics..

Innovation i närmare samverkan skulle gynna offentlig upphandling

Förbättringar i sjukvården skulle snabbare kunna komma patienterna till godo genom att innovation skapas i nära dialog mellan vården och industrin. Det behöver också ske en utveckling så att upphandlingar tar hänsyn till värdet som företag skapar i samproduktion med vården. Det skulle också gynna mindre företag och svensk medicinsk konkurrenskraft.

Därför måste vårdens syn på innovationer förändras

Fler företag och en bättre vård. Det är målen som regeringens samordnare för Life Science, Anders Lönnberg, har att arbeta mot. Ett ökat samarbete med näringslivet och en förändrad syn på innovation i vården är vägen dit.

Swedish Medtech verkar för att återställa medicinteknikbranschens världsledande position

Sverige har i många år varit en världsledande aktör inom medicinteknik, med banbrytande innovationer som kuvösen, pacemakern och strålkniven men även teknik som möjliggör för vård i hemmet, EKG och hjälpmedel som exempelvis rullatorn. Branschföreningen Swedish Medtech arbetar för att stärka den medicintekniska industrins konkurrenskraft, bland annat genom att bidra till ett gynnsamt samarbetsklimat mellan […]

Olympus- en attraktiv utvecklingspartner för sjukvårdens aktörer

Olympus har nästan 100 års erfarenhet av att utveckla världsledande endoskopiutrustning och tillhör de globala marknadsledarna av optisk och mekanisk utrustning för bland annat titthålskirurgi och öppen kirurgi. Olympus är dessutom en innovativ utvecklingspartner till sjukvården och bidrar därigenom till att utveckla framtidens hälso-och sjukvård. Vi kan erbjuda en omfattande bredd inom endoskopiprodukter för såväl […]

Milton Medtech: Bollplank och expertcoach för blivande och nya medicinteknikbolag

Milton Medtech AB är ett utvecklingsbolag som agerar bollplank och utvecklingsresurs för innovatörer och medicinteknikbolag. Milton Medtechs erfarna och mångsidiga rådgivare bidrar till en effektiv utvecklingsprocess.

CTMH – en motor för Stockholms medicintekniska utveckling

Centrum för Teknik i Medicin och hälsa, CTMH, skapar förutsättningar för fler innovationer inom medicinteknik.