Adlego Biomedical för läkemedelsutvecklingen framåtForskningen kring behandlingar och läkemedel når hela tiden nya insikter, och allra helst vill läkemedelsforskare se sin forskning mynna ut i ett färdigt läkemedel. För att nå kommersialisering behöver pre-kliniska studier genomföras innan läkemedelsmyndigheten kan godkänna kliniska prövningar. Det biomedicinska forskningsbolaget Adlego Biomedical arbetar med små och medelstora läkemedelsföretag och genomförde förra året 115 enskilda projekt.

– Vi hjälper till för att kunderna ska få största möjliga utfall av en pre-klinisk studie, säger Adlegos grundare Urban Höglund.

För att ett nytt läkemedel ska kunna kommersialiseras krävs kliniska studier och för att nå dit krävs grundläggande studier. Detta för att lära känna läkemedelskandidatens egenskaper i en levande organism, samt regulatoriska studier genomförda enligt ”Good Laboratory Practice” (GLP). Adlego designar studieupplägg för regulatoriska studier och kommunicerar dessa med läkemedelsmyndigheten. En grundläggande läkemedelsstudie kan pågå under två dagar och en regulatorisk upp till 1,5 år. Det berättar Urban Höglund som är grundare av det biomedicinska forskningsbolaget Adlego Biomedical.

Bolaget startade som ett konsultföretag 2005 men arbetar i dag med preklinisk läkemedelsutveckling som bland annat inkluderar effektstudier, design av upplägg, vetenskaplig rådgivning och säkerhetsprövningar

Läs mer om Adlego här

Bredden inom verksamheten
Grundläggande PK-studier är en del av vardagen för Adlego. Sådana studier innebär att undersöka om läkemedelskandidater kan ha en effekt i en levande organism. Bolaget utvecklar även medicinska effektmodeller, främst gällande läkemedel mot cancer. På senare år har Adlego sett en trend inom cancerbehandlingar – att basera läkemedel på antikroppar för att undvika toxiska, skadliga, effekter.

– Många av våra uppdragsgivare jobbar med att hitta antikroppar som är effektiva vid behandling av cancer. Sådana typer ger sällan upphov till toxiska reaktioner. Förra året blev detta uppmärksammat i samband med att Nobelpriset delades ut då många patienter vittnade om att de blivit botade av den här typen av läkemedel, säger Urban Höglund.

Säkerhetsprövningar av olika typer av vaccin förekommer också hos Adlego. Influensa, hepatit och sexuellt överförda infektioner hos människor är några exempel, men Adlego arbetar också med vacciner för djur.

– Vi utvärderar om vaccinet ger upphov till de antikroppar som behövs för att behandla det sjukdomsframkallande viruset och hur vaccinet tolereras, förklarar Urban Höglund.

Bästa möjliga utfall
I Adlegos kundportfölj finns främst små och medelstora företag; både med och utan erfarenhet av läkemedelsutveckling. En hel del bär med sig en akademisk bakgrund och bra idéer, men saknar däremot ofta förståelse för vad som krävs för att nå en klinisk studie. I dessa fall hjälper Adlego till med guidning, design av upplägg och vetenskaplig rådgivning hos läkemedelsmyndigheten.

– Regulatoriska studier är nödvändiga för att ett nytt läkemedel ska få genomgå en klinisk studie. Med vår erfarenhet kan vi modifiera upplägget tillsammans med läkemedelsmyndigheten för att ge kunden bästa möjliga utfall. Vi ser fram emot att hjälpa fler och fortsätta utveckla läkemedelsforskningen, säger Urban Höglund.

Är du intresserad av Adlego? Klicka här

Presenteras av

adlego_logo_RGB

Företaget startades av Urban Höglund 2005 som ett rent konsultföretag. Urban blev senare under året anställd som forskningschef för Visionar Preclinical AB, ett pre-kliniskt CRO baserat i Uppsala och senare vd för företaget. Efter att Urban begärt avsked 2011 valde styrelsen att likvidera Visionar Preclinical vilket i sin tur ledde till att Adlego startade upp en CRO-verksamhet i Solna. Företaget har vuxit organiskt och har de flesta av Sveriges små och medelstora läkemedelsutvecklande företag som kunder. 

(Visited 719 times, 1 visits today)