Utveckling med rätt fokus tar svenska läkemedel ut i världenUnder de senaste tre åren har råd från svenskägda NDA Group tagit mer än 45% av de nya läkemedel som godkänts i EU till marknaden. Nu satsar man på USA.

Svensk life science har ett välförtjänt internationellt renommé men år av sammanslagningar och nedläggningar har försämrat förutsättningarna för den starka svenska vetenskapstraditionen. Detta till trots spirar innovationen runt om i landet, starkt företrädd av kluster i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala, för att nämna några. Här bedrivs forskning i främst tidig fas och i nära samarbete med universitet och sjukhus.

För att lyckas med läkemedelsutveckling är vetenskapen en förutsättning, men inte den enda faktorn som avgör om produkten kan nå patienter som behöver den. Johan Strömquist är CEO på NDA Group, det svenskbaserade konsultföretaget som hjälpt flest företag ta sig igenom det regulatoriska nålsögat i Europa:

Johan Strömquist, CEO på NDA Group

Johan Strömquist, CEO på NDA Group

– Vetenskap och klinisk forskning måste betraktas och styras med målen ständigt i sikte. De regulatoriska kraven i såväl

EU som i USA avgör i hög utsträckning vad som kan klassas som god utveckling. Att ta hänsyn till dessa redan tidigt är kritiskt för att formulera en strategi som kan vara såväl framgångsrik som kostnadseffektiv.

– Idag är det dock inte tillräckligt att uppfylla de regulatoriska kraven. Din produkt måste visa en meningsfull effekt relativt existerande behandlingsformer och måste dessutom kunna betraktas som kostnadsffektiv för att produkten skall kunna införas i vården.

Företaget har sedan ett par år satsat hårt på att bygga upp sin expertis på den amerikanska marknaden.

– För att kunna stötta svenska läkemedelsföretag ute i världen har vi byggt upp unika förutsättningar att lotsa kunden genom interaktionerna med FDA. Det innebär att vi nu kan stötta Svensk läkemedelsindustri in på världens två största marknader – både den Amerikanska och den Europeiska.

I Sverige riktar sig nu NDA till landets forskningskluster för att bidra med erfarenhet och råd runt hur forskningsprogrammen kan riktas för att tillgodose de varierade kraven.

 

group2stor logo

NDA Group är ett svenskbaserat konsultföretag inom läkemedelsutveckling med fokus på regulatoriska frågeställningar och ordnat införande i vården.

Vår målsättning är att effektiva läkemedel skall nå patienter utan onödiga fördröjningar.
Vi stöder life science-företag över hela världen och i alla utvecklingsfaser.

Vi har kontor i Boston, London, München, Princeton, Stockholm och Zürich med sammantaget över 150 kvalificerade konsulter.

(Visited 112 times, 1 visits today)