Från läkemedelsidé till färdigt läkemedelFör att kommersialisera ett läkemedel krävs ett prekliniskt arbete och ett godkännande från läkemedelsmyndigheten. Det biomedicinska forskningsbolaget Adlego Biomedical utför årligen över 80 läkemedelsprövningar – och för att svara mot ett ökat internationellt behov av prekliniska prövningar expanderar bolaget nu sin verksamhet i Sverige.

Läkemedelsforskare drömmer ofta om att se sitt forskningsarbete utvecklas till färdigt läkemedel. För att nå kommersialisering krävs ett prekliniskt arbete som utvärderar läkemedelskandidatens säkerhet och effekt, och slutligen ett godkännande från läkemedelsmyndigheten. Det svenska biomedicinska forskningsbolaget Adlego utför årligen omkring 80 läkemedelsprövningar – en siffra som Urban Höglund, vd, nu spår kommer att öka i takt med att verksamheten expanderar.

Adlego erbjuder både effektstudier och tox-studier in-vivo. Mycket av arbetet innebär utvärdering av nya läkemedelskandidater för behandling av cancer där metoder för att förstärka effekten och minska biverkningarna av befintliga läkemedel är ledande. På senare tid har Adlego även arbetat med genterapi och immunoterapi. Kombinationsstudier där en läkemedelskandidats effekt testas tillsammans med strålningsbehandling förekommer också, berättar Urban Höglund.

Läs mer om Adlegos läkemedelsprövningar här


”Små specialiserade projekt”

Vidare beskriver Urban att det finns en rad utmaningar, men också fördelar, att agera som ett litet och medelstort läkemedelsbolag i Sverige och i konkurrensen med större internationella bolag.
– Hos större aktörer finns ofta alla resurser samlade under samma tak, vilket leder till stora kostnader och ett fokus på att genomföra större läkemedelsprövningar. För oss är små specialiserade projekt viktiga och för att vara konkurrenskraftiga arbetar vi virtuellt och i samarbete med andra små och medelstora företag. Det innebär stora kostnadsfördelar för slutkunden, men gör också att vi kan ha en snabbare och enklare kommunikation.

Expanderar verksamheten
Det har gått snabbt framåt för Adlego som under 2018 har expanderat sin verksamhet till nya lokaler och anställt mer personal. Det är en strategisk plan för att svara på en ökad efterfrågan i olika läkemedelsprojekt.
– Den vetenskapliga och manuella kompetensen har breddats för att vi ska kunna genomföra alla projekt på ett adekvat sätt. Det är väsentligt för ett, internationellt sett, relativt litet kontraktsforskningsbolag att leverera välgjorda och väldokumenterade studier där den vetenskapliga noggrannheten syns i rapporteringen, avslutar Urban.

Vill du komma i kontakt med Adlego? Klicka här

Presenteras av

adlego_logo_RGB

Adlego Biomedical AB är ett privatägt företag som fokuserar på läkemedelsutveckling. Adlego erbjuder både effektstudier och tox-studier in-vivo. Mycket av arbetet innebär utvärdering av nya läkemedelskandidater för behandling av cancer  men också genterapi och immunoterapi.

Läs mer på adlego.se

Vill du komma i kontakt med oss?
Telefon: 0733 42 17 37
E-mail: info@adlego.se

(Visited 296 times, 1 visits today)