Det mekaniska hjärtat kan rädda många livI Sverige drabbas cirka 2 000 personer varje år av svår hjärtsvikt. Deras enda hopp är ett nytt hjärta. Men det saknas donatorer och endast cirka 50 av dessa svårt sjuka personer räddas. Resten klarar sig inte. I USA är motsvarande siffror 200 000–250 000 drabbade varav ungefär 2 000–2 500 klarar sig.

Scandinavian Real Heart tar fram ett alternativ till donationshjärtan. De utvecklar ett mekaniskt hjärta som efterliknar det biologiska. När det opererats in i kroppen kan patienten nästan leva som vanligt igen.

Real Hearts hjärtpump har två förmak, två kammare och klaffar som gör att blodet syresätts fullt ut och pumpas runt i kroppen i pulser – på samma sätt som ett naturligt hjärta. Konstruktionen gör att risken för att blodproppar bildas är minimal, till skillnad från andra konstgjorda hjärtan på marknaden.

När det mekaniska hjärtat har opererats in får patienten ett bälte försett med batteri och en kontrollbox som känner av personens läge. När han eller hon ligger ner sjunker hjärtfrekvensen och hjärtat levererar en mindre mängd blod, och när patienten står upp och rör på sig slår den på en högre frekvens. Det gör att personer med den artificiella hjärtpumpen kan leva ett vanligt liv med normala aktiviteter.

Med Scandinavian Real Hearts mekaniska hjärtpump kan människor slippa vänta förgäves i donationskön och hjärtat kan rädda tusentals liv.

Presenteras av

Scandinavian Real Heart

är ett medicintekniskt företag som utvecklar ett artificiellt hjärta som ska rädda liv på svårt hjärtsjuka personer som står i transplantationskö.

Läs mer på realheart.se

 

(Visited 151 times, 1 visits today)