Nytt beslutsstöd kan förebygga stroke

Magnus Janzon, docent och överläkare på Kardiologiska kliniken i Linköping, leder studien kring beslutstödet.

Av 30 000 svenska strokefall varje år orsakas minst 20 procent av förmaksflimmer. Därför utvecklar Region Östergötland och Cambio nu ett beslutsstöd som ska öka förskrivningen av blodförtunnande läkemedel och förhoppningsvis förebygga många fall av stroke.

Att ge blodförtunnande mediciner till patienter med förmaksflimmer har visat sig vara en effektiv metod för att förebygga stroke. Socialstyrelsens mål är därför att 80 procent av alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd stroke-risk ska behandlas med blodförtunnande läkemedel. Men enligt en studie från 2013 var det endast 42 procent av alla dessa patienter som faktiskt fick behandlingen.

– Det är en väldigt stor underbehandling, trots att vi vet den goda effekten av antikoagulation och har vetenskapliga evidens för det, säger Magnus Janzon, docent och överläkare på Kardiologiska kliniken i Linköping.

För att råda bot på detta har han och forskarkollegor inom Region Östergötland, tillsammans med e-hälsoleverantören Cambio, utvecklat ett kliniskt beslutsstöd. Tanken med beslutstödet är att samla information från patienternas journaler för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för stroke. Genom att visa för läkaren att patienten ligger i riskzonen och föreslå behandling, via en pop-up-ruta i journalen, är förhoppningen att förskrivningen av blodförtunnande ska öka och liv räddas.

– Vi vet att det är ungefär 30 000 svenskar varje år som får stroke, åtminstone en femtedel av dem har förmaksflimmer som orsak. Det är alltså 6 000 patienter. Här skulle man kunna minska insjuknandet väldigt mycket med hjälp av antikoagulation, säger Magnus Janzon.

Beslutsstödet är just nu föremål för en vetenskaplig studie i Östergötland. Regionens vårdcentraler har delats upp i två, randomiserade, grupper och båda grupperna har blivit informerade om vikten av att skriva ut blodförtunnande. En av grupperna har också blivit utrustade med beslutsstödet för att se om förskrivningen ökar hos dessa.

 

»Det som drivit mig och oss som jobbar i det är att det här kan rädda liv. Du behöver inte utveckla  ett nytt läkemedel utan det här, att använda befintliga läkemedel rätt, kan också rädda liv och hindra mycket lidande«

 

Tanken med studien är enligt Magnus Janzon att se till att beslutsstödet har avsedd effekt innan det implementeras brett. Enligt Tomas Block, läkare och chief medical officer på Cambio, är också den input man får från läkarna i studien helt ovärderlig. Skillnaden på ett framgångsrikt och ett misslyckat beslutsstöd menar han nämligen ligger användarvänligheten.

– Jag tror att det var väldigt bra att man gjorde en pilotstudie först där man tittade på hur det här verktyget användes och hur det uppfattades istället för att bara lansera det brett, säger han.

Studien kommer avslutas först i januari nästa år men enligt Tomas Block har Cambio redan märkt av intresset från andra landsting som använder deras journalsystem COSMIC. Förhoppningen är därför att beslutsstödet i framtiden ska användas över hela landet för att förebygga stroke. Väsentligt intresse har också noterats från Storbritannien och USA för den typ av stöd som Cambios CDS plattform representerar.

Läs mer om COSMIC CDS här.

Även hos Microsoft, som utvecklar teknikplattformen bakom Cambios lösningar, ser man stor potential i den här typen av system. Enligt Mathias Ekman som är affärsutvecklare inom hälso- och sjukvård på Microsoft hänger den här typen av beslutsstöd väl ihop med Microsofts vision om framtidens vård.

– Vi vill demokratisera artificiell intelligens och översätter man det till hälso- och sjukvård så blir det någon form av demokratisering av klinisk kunskap. Det är det som CDS:en försöker göra. Att kombinera klinisk kunskap och forskarkunskap och sedan föra den extremt nära läkarkåren, säger han.

Framtidsförhoppningarna för beslutsstödet är följaktligen stora och många ser fram emot att se de första resultaten presenterade på världens största hjärtkongress, ESC, i Barcelona i augusti. För Magnus Janzon själv är det dock möjligheten att göra skillnad som hägrar mest.   

– Det som drivit mig och oss som jobbar i det är att det här kan rädda liv. Du behöver inte utveckla  ett nytt läkemedel utan det här, att använda befintliga läkemedel rätt, kan också rädda liv och hindra mycket lidande.

Presenteras av


Cambio Healthcare Systems startades 1993 i Linköping. Vi växer hela tiden och är idag närmare 450 medarbetare globalt som alla brinner för att utveckla lösningar som ökar patientsäkerheten och förbättrar vården.

Vårt system Cambio COSMIC är ett heltäckande vårdinformationssystem för all hälso- och sjukvård. Det är ett patientfokuserat verksamhetsstöd som används i hela vårdkedjan och stödjer effektiv vårdsamverkan.

COSMIC har över 100 000 användare på sjukhus, hälsocentraler, skolhälsovård och vårdhem. Genom våra lösningar levererar våra kunder tjänster till 4 miljoner patienter. Viktig information om patienten finns alltid tillgänglig för behörig personal och patient - detta skapar trygghet både för den som ger och den som får vård.

Läs mer på www.cambio.se

Fakta:
Kliniskt beslutstöd

Ett datoriserat kliniskt beslutstöd kombinerar uppgifter specifika för en enskild patient med regelverk baserade på medicinsk evidens. På så vi kan ett beslutstöd, som helst är sömlöst inbäddat i arbetsflödet, kontrollera följsamhet med regelverk eller ge råd om lämplig behandling för patienten.

Idag finns överväldigande bevis för att datoriserade kliniska beslutsstöd förbättrar patientsäkerheten och underlättar användandet av evidensbaserad vård.

COSMIC CDS är namnet på Cambios produkterbjudande avseende kliniskt beslutsstöd. COSMIC CDS bygger på internationella standarder och har designats för att enkelt kunna integreras med underliggande lokalt journalsystem.

Produkten stödjer en lärande organisation där ny kunskap i form av medicinska regler löpande kan tillföras och snabbt komma till användning i den kliniska vardagen. COSMIC CDS kan användas inom alla delar av hälso- och sjukvården, oavsett klinisk specialitet och organisatorisk tillhörighet.

Läs mer om COSMIC CDS här.

(Visited 214 times, 1 visits today)