”Det finns en lösning på vårdkrisen redan idag”Lösningen på Sveriges vårdkris finns redan men införandet tar för lång tid, det menar Andreas Winqvist, vd för e-hälsoföretaget MedHelp. Nu vill han se större satsningar på digitala vårdmöten för att avhjälpa situationen på Sveriges utsatta vårdinrättningar.

– Av vårdcentrals- och akutbesöken så skulle 20 procent kunna klaras av helt genom digitala möten, säger han.

Vårdkrisen har blivit en långdragen följetong i svenska medier. I flera år har det rapporterats om personalbrist, långa köer, utbränd vårdpersonal och den bristande patientsäkerheten som detta leder till. Men trots att ämnet är ständigt omdebatterat så kvarstår problemen och svensk vård har fått vänja sig vid att arbeta i kris, menar MedHelps VD Andreas Winqvist.

– Krisen har blivit en statisk situation. För att komma ur krisläget krävs ett antal aktiviteter från både politiker och tjänstemän för att avlasta sjukvården, säger han.

Enligt Andreas Winqvist finns också de verktyg som behövs för att lösa vårdkrisen redan på plats. MedHelp, som bland annat ansvarar för sjukvårdsrådgivningen i fyra landsting, vet nämligen av egen erfarenhet att vård och konsultation på distans kraftigt sänker belastningen på sjukhus och vårdcentraler. Var tredje patient som ringer dem för sjukvårdsrådgivning och tror att de behöver besöka en vårdmottagning kan faktiskt vårda sig själv hemma med hjälp av egenvårdsråd. 2015 slog även PwC fast att primärvården skulle spara 1,2 miljarder per år om var femte patient gjorde hälften av sina besök via nätet. Genom att ge vården bättre förutsättningar för vård på distans tror Andreas Winqvist därför att en stor del av problemen kan avhjälpas, relativt fort.

– Jag tror att det finns en lösning på vårdkrisen redan idag om kan vi få till en ny vårdnivå med det digitala vårdmötet. Av vårdcentrals- och akutbesöken skulle 20 procent kunna klaras av helt på det sättet. Då minskar vi alltså trycket med 20 procent rakt över, vilket gör att vi får bort den stora toppen av patienter. Det här fungerar redan i dagsläget så lösningen finns men vi måste ta tag i det och skapa rätt förutsättningar.

Att omställningen tar tid beror alltså inte på att tekniken saknas eller på att det saknas vilja och förståelse bland beslutsfattarna. Enligt Andreas Winqvist har nämligen de flesta politiker redan insett det ekonomiska värdet i den digitala vården och hur den kan minska de patientrisker som uppstått till följd av vårdkrisen.

De stora utmaningarna tror Andreas Winqvist snarare ligger i sjukvårdens inneboende trögrörlighet och att den digitala vården behöver nya ersättningsmodeller för att fungera. Med dagens modeller för ersättning saknas det i stort incitament för att digitalisera vårdmötena och dessutom är inte juridiken anpassad för att hantera digital vård. De här frågorna utreds nu av politikerna men enligt Andreas Winqvist tillåter inte vårdkrisen att vi väntar flera år på svar från dessa utredningar. Istället efterfrågar han därför modet och beslutsamheten att faktiskt testa dessa nya vårdlösningar nu.

– Till slut tvingas vården in i det här och allt fler inser också de stora fördelarna med e-hälsolösningar. Så det är egentligen bara en fråga om att göra det så fort som möjligt, både för patienternas och personalens skull.

Viktigt även för kroniskt sjuka

Även för kroniskt sjuka patienter finns det mycket att tjäna på att digitalisera vårdmötena. En av de största fördelarna för dem, som ofta mår väldigt dåligt, är att de slipper transporter till och från sjukhus och istället kan få vård i sitt eget hem. Enligt PwC:s rapport skulle landstingen också spara 369 miljoner per år om en av tre svenskar med kroniska sjukdomar valde virtuella vårdlösningar.

Här spelar MedHelp en viktig roll som huvudpartner i ett projekt där man, tillsammans med bland annat Karolinska Universitetssjukhuset och Riksförbundet HjärtLung, tittar på hur distansvård kan förbättra hälsan och livskvaliteten för KOL-patienter.

– Det ska bli väldigt spännande att se resultatet. Om man tittar på ett liknande projekt i Danmark så konstaterades det att man fick en oerhört hög patientnöjdhet. Patienterna kände sig faktiskt mycket tryggare och även kostnaderna blev lägre. Så man vann i två olika delar.

De försök som redan görs inom distansvård tycker Andreas Winqvist tydligt visar på de fantastiska möjligheter som finns. Men till skillnad från den distansvård som många landsting testar, där bara läkare inkluderats i de digitala vårdmötena, tycker han att hela vårdkedjan bör engageras på en gång; från sjuksköterskor och läkare till psykologer och sjukgymnaster.

– En väldigt bra sak som man skulle kunna göra redan idag är att införa videorum eller kontaktrum på alla sjukhus och vårdmottagningar. För tekniken finns ju redan idag och det ger folk ett alternativ till att belasta akutvården.

I detta arbete tror Andreas Winqvist även att MedHelp kan spela en avgörande roll. Med sin stora erfarenhet av vård på distans anser han att MedHelp har just den kompetens som behövs för att avlasta vården på ett effektivt sätt. Förutom att sänka kostnader bidrar den avlastningen också till att vården kan använda sina befintliga resurser på ett smartare sätt, vilket i förlängningen leder till nöjdare medarbetare och en säkrare vård för patienterna.

– Vi ser oss som vårdoperatören, det vill säga länken mellan vården och patienten. Vi är ett av få bolag som kan hantera riktigt många patientkontakter och har stor erfarenhet av det. Vi kan verkligen vägleda och se till att patienter hamnar rätt, avslutar Andreas Winqvist.

 

Presenteras av

MedHelp är tjänsteföretaget med smarta lösningar inom eHälsa.

Vi utvecklar och underlättar för företag, organisationer och vården genom att erbjuda vård på distans och tjänster som sjukvårdsrådgivning, vårdtriagesjuk- och friskanmälan och andra digitala tjänster.

Logo_MedHelp_RGB

http://medhelp.se/

Medhelp-Andreas-4-pressbild-web

Andreas Winqvist, vd för MedHelp

 

 

 

(Visited 203 times, 1 visits today)