Umeå Universitet lyfter global hälsaÄr du intresserad av hur ojämlikhet påverkar folkhälsan i Sverige och i andra delar av världen? Vill du veta mer om hur hälsa kan främjas och sjukdomar förebyggas? Vill du göra skillnad i Sverige och ute i världen? Då är något av Umeå universitets tvååriga mastersprogram i folkhälsovetenskap utbildningen för dig.

Globalisering med lokal närvaro

Studenter från jordens alla hörn sammanstrålar vid Umeå universitet för att gå vår folkhälsoutbildning som kännetecknas av en mycket hög grad av globalisering, men också ger stort utrymme för lokala svenska förhållanden. Kurserna präglas av tvärprofessionalitet och mycket hög kvalitet – det gäller programmet som fokuserar på folkhälsovetenskapliga forskningsmetoder och det som är inriktat mot hälsoekonomi.

– Studenten har med sig en vårdutbildning eller en samhälls- eller beteendevetenskaplig utbildning vid start, berättar Klas-Göran Sahlén som är programrådsordförande och lektor vid Enheten för epidemiologi och global hälsa.

Både studenter och lärare kommer från hela världen vilket stärker den mångkulturella kompetensen och atmosfären.

Folkhälsa vägen till en bättre värld

Strävan efter globalt förbättrade livsvillkor och hälsa återfinns i enhetens vision med begrepp som rättvisa och jämlikhet. Detta förpliktigar och är orsaken till att verksamheten inte stannar vid teori utan också verkar ute i världen i forskningssamarbeten och i samarbeten kring kapacitetsbyggande. Som exempel kan nämnas samarbetet med somaliska universitet som syftar till kapacitetsbyggande och på sikt bättre hälsa för folket i denna stat som är en av världens politiskt sköraste.

– Det här är en annorlunda satsning som återfinns i gränslandet mellan utbildning, forskning och bistånd. Förhoppningen är att samarbetsmodellen på sikt ska kunna användas också i andra politiskt sköra stater, avslutar Anneli Ivarsson, professor och chef vid Enheten för epidemiologi och global hälsa.

Presenteras av

 

umu-logo-left-SE

FAKTA

Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. Här erbjuds ett brett och attraktivt programutbud i goda studiemiljöer med närmare 31.000 studenter och 4.300 anställda. Ett ständigt samarbete bedrivs med näringsliv och organisationer över hela världen, och många av forskarna tillhör världseliten.

Läs mer på här 

Besök oss på Facebook

Följ oss på Linkedin

 

(Visited 147 times, 1 visits today)