Celgene vill skapa diskussion kring framtidens vårdEntreprenörsanda och innovationsrikedom. Det är en kort beskrivning av bioteknikföretaget Celgene som nu vill skapa diskussion kring framtidens vård genom att starta en ny innovationsplattform för aktörer inom den svenska hälso- och sjukvården.

Celgene är ett amerikanskt bio-teknikföretag som ursprungligen grundades 1986 i New Jersey, USA, och som genom åren expanderat internationellt. Sedan 2004 finns företaget representerat i Europa och Sverige – där de fokuserar på att utveckla behandlingar för patienter med hematologiska , onkologiska samt inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, till exempel myelom, MDS, pankreascancer, psoriasisartrit och psoriasis. Inom det biofarma-ceutiska området är Celgene känt för att vara ett företag präglat av entreprenörsanda och inno-vationsrikedom.

 – Vi återinvesterar över trettio procent av våra intäkter i forskning och utveckling av nya livsförändrande behandlingar för patienter. Det är dubbelt så mycket som genomsnittet inom läkemedelsindustrin. Vi strävar efter forskningssamarbeten, och har även utvecklat globala forskningssamarbeten med andra bio-teknikföretag för att hitta synergieffekter mellan våra kompetenser och forskningsfält, säger Nicolas Verbeke, Celgenes chef i Norden.

 Celgene vill bidra till framtidens vård 

Vad som är unikt för Sverige är det öppna klimat som finns inom den politiska världen och där alla kan vara med och påverka framtiden. Det är just detta och den klara inriktning som finns från socialdepartementet där man prioriterar innovation och tillgänglighet, som förhoppningsvis leder till en jämlik behandling i toppklass. Celgene vill med detta som bakgrund vara delaktig i det offentliga samtalet och uformningen av framtidens vård. Därför har företaget startat initiativet Innovationsplattformen för framtidens vård med syftet att få till stånd en dialog mellan aktörerna inom svensk hälso- och sjukvård – allt från bioteknikföretagen och politikerna till sjukvården och universitetsvärlden.

Ladda ner idékatalogen för utmaningarna med framtidens vård här

 – Detta är ett unikt initiativ för vår bransch och vi har fått väldigt bra respons och positiv feedback från olika aktörer. En del av arbetet med Innovationsplattformen sker i form av fyra dialogmöten under 2015 och 2016. Vi vill framhålla värdet av innovativa behandlingar som förändrar livet för patienterna och att de kan få tillgång till produkterna så snart som möjligt, säger Björn Hellström, chef for Corporate Affairs på Celgene. 

 – Målsättningen är att analysera värdet av medicinska innovationer och att säkerställa att innovativa behandlingar kan introduceras snabbt och jämlikt över landet. Utvecklandet och förbättrandet av processer och samarbeten inom hälso- och sjukvården bör fokusera och prioritera värdeskapande innovationer. Vi vill vara delaktiga och bidra till att samhället ska få ut så mycket som möjligt av satsningarna inom hälso- och sjukvård, tillägger Sarah Friberg chef for Market Access på Celgene.

 Ny revolutionerande immun-onkologisk behandling 

Celgene och Astra Zeneca har inlett ett spännande forskningssamarbete med syftet att ta fram en ny immun-onkologisk behandling för patienter med allvarlig blodcancer, som förhoppningsvis skapar nya möjligheter för patienter med blodcancer att leva längre, bättre liv. 

 – De senaste årens forskningsframsteg inom de biomedicinska disciplinerna har gjort det möjligt att ta fram helt nya metoder för diagnosticering och prognostisering av sjukdomar. Nya landvinningar och innovationer inom medicin och vetenskap ger förutsättningar för en helt annan sjukvård än vi tidigare trodde var möjlig. Nu gäller det bara att vi utnyttjar potentialen till fullo, säger Bengt Gustavsson, Medicinsk chef på Celgene.

celgene-logo-1

Celgene har initierat arbetet ”Innovationsplattform för framtidens vård”. Syftet är att fördjupa debatten om sjukvårdens framtid och skapa en arena för att lyfta fram potentialen i nya vetenskapliga och farmakologiska innovationer. Förhoppningen är även att i dialog arbeta fram goda idéer om hur framtidens hälso- och sjukvård ska se ut.

Nicolas Verbeke, VD Celgene Nordic

Nicolas Verbeke, VD Celgene Nordic

(Visited 164 times, 1 visits today)