Lipum söker investerare för unikt läkemedel mot reumatismLipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel mot ledgångsreumatism. Det bygger på upptäckten av ett protein som har betydelse vid kronisk inflammation. Nu utvecklar de en antikropp.

Läkemedlet är en terapeutisk antikropp som verkar genom att blockera funktionen av gallsalt-stimulerat lipas (bile salt-stimulerat lipas, BSSL) och som därigenom bromsar inflammationsprocessen och förhindrar leddestruktion.

Lipum AB har sina rötter i preklinisk akademisk forskning vid Umeå Universitet och finns i Umeå Biotech Incubator. De befinner sig just nu i en preklinisk fas och räknar med att till år 2021 ha genomfört klinisk fas II, då det ska bevisas att läkemedelskandidaten med helt unik verkningsmekanism fungerar.

Söker riskkapital
Företaget har patent på BSSL som målmolekyl och utvecklingen har tidigare fått finansiellt stöd från Novo Seeds, Erling Perssons Forskningsstiftelse och stöttning från Umeå Biotech Incubator. Sommaren 2016 gick Almi Invest in med ägarkapital och står nu som ägare tillsammans med grundarna i företaget. Förra hösten beviljades Lipum EU-pengar från det europeiska ramprogrammet för forskning och utveckling Horizon 2020. Forskningen som ska ta fram antikroppen bedrivs nu i samarbete med Umeå universitet och det nationella centret SciLifeLab.

– I början av nästa år kommer vi att ha vår humaniserade antikropp framme. Nu söker vi investerare och samarbetspartners för att ta det hela till produktion, säger Einar Pontén, vd i Lipum AB. I en första omgång söker vi 55 miljoner kronor, men vi kommer att behöva 130 miljoner för att få kliniska data från en fas II-studie. 

Det finns många läkemedel mot ledgångsreumatism, men bara en tredjedel av patienterna får bestående bot och en negativ biverkan är inte sällan ett nedsatt immunförsvar.

–Vi har identifierat att BSSL, som är ett kroppseget protein, påverkar sjukdomens utveckling. När detta blockeras kan inflammationen bromsas eller hävas. Det ger en helt annan verkningsmekanism än andra läkemedel och vår antikropp förväntas därför ge färre biverkningar och mer långvarig effekt. 

Miljardmarknad
Ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som ger kronisk inflammation och smärta i kroppens leder. Inflammationen kan bryta ner brosk, intilliggande ben, senor och artärer, men också andra organ kan påverkas. Marknaden för läkemedel mot sjukdomen bedöms vara värd 250 miljarder kronor år 2019.

Presenteras av

logotyp-lipumab

Lipum grundades år 2010 av forskarna Olle Hernell, Susanne Lindquist och Lennart Lundberg. De äger sedan år 2016 bolaget tillsammans med Almi Invest.

(Visited 362 times, 2 visits today)