Här är det senaste vapnet mot mördarbakteriernaModerna ventilationslösningar är det senaste vapnet i kampen mot en av sjukvårdens största utmaningar – de multiresistenta bakterierna.

Förekomsten av multiresistenta bakterier har ökat kraftigt de senaste åren, både i Sverige och världen. En stor del av smittspridningen sker i sjukhusmiljöer och om utvecklingen fortsätter kommer sjukvården snart stå inför en krissituation, där patienter dör av vanliga infektioner eftersom antibiotikan inte längre biter på dem.

– Om det kom in en patient med multiresistenta stafylokocker till ett sjukhus för 15 år sedan så blev det tidningsrubriker om att ”nu är mördarbakterierna här”. Men idag finns det protokoll på vartenda litet landsortssjukhus för hur man ska hantera patienter som kommer in med multiresistena bakterier. För 15 år sedan fanns det knappt och idag är det rutin. Om man då kollar 15 år framåt hur kommer det se ut då? frågar sig Peter Ekolind VD för medtech företaget Avidicare.

»Nästa generation som vi ska utveckla ska klara under en partikel per kubikmeter. Det tror jag kommer vara framtidens krav när multiresistensen är så utbredd att antibiotikan inte fungerar längre«

Läs mer om hur Avidicares innovation revolutionerar vården.

Idag görs också stora insatser för att minska spridningen av multiresistenta bakterier, framförallt genom minskad förskrivning av antibiotika och förbättrade rutiner på sjukhus. Men trots detta ökar alltså antalet infektioner och nya bakterier upptäcks. För att minska risken för att patienter drabbas av infektioner av dessa och andra bakterier har Avidicare därför utvecklat Opragon, ett helt nytt ventilationssystem som kraftigt sänker infektionsrisken vid operationer.

– Med ett vanligt ”omblandande” ventilationssystem har en operationssal ofta runt 30-100 bakteriebärande partiklar per kubikmeter luft. Med Opragon minskar man den siffran till under fem, berättar Peter Ekolind och fortsätter:

  Nästa generation som vi ska utveckla ska klara under en partikel per kubikmeter. Det tror jag kommer vara framtidens krav när multiresistensen är så utbredd att antibiotikan inte fungerar längre, säger Peter Ekolind.

TAF-installation-i-operationsmiljo-exempel1

Det revolutionerande med Opragonsystemet är att det kombinerar den klassiska omblandande ventilationen, som späder ut antalet bakteriebärande partiklar, med något som man kallar Temperature controlled AirFlow (TAF). Tekniken bygger på att Opragon pumpar ut kallare luft i en zon kring operationsbordet som på grund av att den har högre densitet än omgivande luft naturligt sjunker mot marken. Detta luftflöde skapar på så vis en barriär eftersom den kalla luften nära patienten inte blandas med luft och bakterier från resten av operationssalen. Genom att utnyttja just lufttemperaturen kan man också uppnå den här effekten på ett effektivare sätt som skapar mindre turbulens än andra system.

I dagsläget har Avidicare genomfört runt 100 installationer av Opragonsystemet i Norden och Holland. Peter Ekolind hoppas nu att fler sjukhus ska få upp ögonen för ventilationens betydelse när de många eftersatta operationssalarna i landet ska renoveras. Att minska risken för infektioner vid kirurgi tror han nämligen kommer bli allt viktigare i framtiden och med Opragon får man också ett system som lätt kan skalas upp för att möta framtidens krav på renhet.

– Det är lite att stoppa huvudet i sanden om man bara tittar på hur det ser ut i dag och inte tittar framåt, säger han.

Läs mer om hur Avidicares innovation revolutionerar vården.

Presenteras av:

cropped-logoAvidicare1 

Avidicare AB är ett forskningsbaserat MedTechföretag med en unik teknologi som leder utvecklingen av hanteringen av luftburna bakterier och virusföroreningar på sjukhus.

Opragon ® är bolagets huvudprodukt och Opragon är en komplett produktlinje för minskning av luftburet bakteriell kontaminering för olika sjukhusmiljöer, främst för infektionskänslig operation.

Vår unika teknik – TAF (Temperature controlled AirFlow) – ger oss möjlighet att skapa effektiva zoner av ultraren luft.

Läs mer om oss här:

www.avidicare.se

port-250x300

Peter Ekolind, vd för Avidicare

TAF – Temperature Controlled Airflow

Principen är enkel. Kall luft har högre densitet än varm luft. Skillnaden i lufttemperatur styr hastigheten med vilken tillförd luft från Opragon i taket faller mot golvet.

TAF-teknik innebär att lätt undertempererad, HEPA-filtrerad luft, som genom sin högre densitet, faller mot golvet med en hastighet som styrs av temperaturskillnaden mellan tillförd luft och omgivande rumsluft uppmätt i nivå med operationsbordet.

Denna teknik ger en mycket stabil och säker styrning av fallhastigheten över patienten och den sterilklädda personalen. Tekniken ger också möjlighet att hålla balansen mellan tillräckligt hög hastighet för att bryta kroppskonvektionen hos personal och patient samtidigt som man undviker onödig turbulens och drag.

(Visited 133 times, 1 visits today)