Allt större intresse för mätbar vårdhygienAtt god vårdhygien förhindrar smittspridning och vårdrelaterade infektioner är inget nytt. Men vad som hänt de senaste åren är ett allt mer systematiskt förhållningssätt, där nya lättanvända kontrollmetoder spelar en viktig roll.

– Vi har märkt ett klart ökande intresse för våra snabbmetoder, säger Jan-Erik Carlsson, VD på Food Diagnostics. Antalet landsting och vårdföretag bland våra kunder har ökat markant på relativt kort tid.

Det var för drygt tre år sedan som Food Diagnostics överförde företagets kunnande inom livsmedelshygien även till vårdsektorn. De snabbmetoder som livsmedelsproducenterna sedan länge använt för rengörings- och hygienkontroll i produktionen, visade sig fungera precis lika bra i patientrum och operationssalar. På mindre än en minut ger de säkra svar på om ytor eller instrument är lika rena som de ser ut.

– Just snabbheten och användarvänligheten är förklaringen till varför rengöringskontroll med så kallade ATP-mätare slagit igenom så fort även inom vården, fortsätter Jan-Erik Carlsson. Vem som helst lär sig mäta korrekt på bara några minuter och eftersom man får svar direkt, kan eventuella avvikelser rättas till innan någon skada skett.

Vanligaste användningsområdet för ATP-mätare inom vården är för kontroll av städkvaliteten.

– Städhygien och vårdkvalitet hänger ihop och med våra metoder är det lätt att mäta, säger Jan-Erik Carlsson.

Food Diagnostics arbetar med att förbättra hygienen inom svensk sjukvård och livsmedelsindustri med snabba, kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar för rengöringskontroll. Företaget tillhör pionjärerna på området och erbjuder såväl produkter och metoder som utbildningar och konsulttjänster.

Mer information finns på www.food-diagnostics.se

Presenteras av:

logo
 FOOD DIAGNOSTICS AB erbjuder den senaste tekniken inom snabba, enkla och kostnadsbesparande analysmetoder för livsmedel och hygien. Med våra produkter och tjänster hjälper vi till med kundanpassade lösningar inom mikrobiologi, kemi och hygienkontroll.

Läs mer om vår vision och verksamhetsidé här

jan-erik-rund-ruta

Jan-Erik Carlsson VD för FOOD DIAGNOSTICS AB.

(Visited 79 times, 1 visits today)