CTMH – en motor för Stockholms medicintekniska utvecklingCentrum för Teknik i Medicin och hälsa, CTMH, skapar förutsättningar för fler innovationer inom medicinteknik. CTMH främjar medicinteknisk forskning och utveckling i Stockholmsregionen genom att skapa en attraktiv regional innovationsmiljö som baseras på sjukvårdens behov.

Vi knyter ihop akademi, vård och omsorg samt näringsliv, bland annat genom workshops som samlar kliniker, forskare och företagare kring en gemensam frågeställning. Vi skapar forum och kopplar ihop discipliner som annars sällan möts, säger Sjoerd Haasl, direktör för Clinical Innovation Fellowships.

CTMH tar fram och implementerar metoder som genererar innovativa lösningar för bättre hälsa, vård och omsorg, alltid utgående ifrån sjukvårdens behov. Medicinteknik verkar i gränslandet mellan medicin och teknik, och CTMH arbetar för att ge ämnet en tydligare och mer självständig identitet.

Läs mer på clinicalinnovation  

Sjoerd Haasl.

Sjoerd Haasl.

Identifierar behov och utvecklar medicinteknik för sjukvården

CTMH driver Clinical Innovation Fellowships, ett program där två till tre team på fyra individer med kompetens inom ekonomi, teknik, design eller medicin, i åtta månaders tid ägnar sig på heltid åt att identifiera behov och utveckla medicintekniska lösningar för sjukvården. Programmet är stipendiefinansierat och bedrivs enligt en beprövad metodik som använts på Stanford University för att identifiera och komma med förslag på konkreta medicinska verksamhetsproblem.
–Deltagarna placeras på en värdklinik, där de i sex veckor identifierar konkreta behov genom att följa med läkare, sjuksköterskor och patienter i deras vardag. Därefter inleds arbetet med att utforma lösningar som dels kommer till nytta i vården och ligger till grund för förbättringar för värdkliniken och dels utmynnar i en affärsplan för ett medicintekniskt företag, säger Sjoerd Haasl.

 

Deltar i regionala, nationella och internationella forum

–Genom att initiera och delta i ett antal regionala, nationella och internationella samverkansprojekt bidrar vi till en bättre hälsa, vård, omsorg och tillväxt i näringslivet. Vi deltar bland annat i projektet Stockholm MED-X, som samlar företag och sjukvårdsaktörer i Stockholm och Uppsala och bidrar med vår behovsorienterad metodik även i större Europeiska projekt, däribland InnoLife inom Healthy living and active ageing som är ett samarbete mellan universitet och företag i 15 europeiska länder, säger Sjoerd Haasl.
Mer information om CTMH

KTH/CTMH

ctmh-logor

CTMH grundades 2007. Våra huvudmän är Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Vi söker läkare, ingenjörer, ekonomer och designers till Clinical Innovation Fellowships, ett tvärvetenskapligt program på åtta månader där man får möjlighet att förbättra vården och chans att bilda ett medicintekniskt bolag. Deadline för att ansöka till programmet är 22 mars 2015.

(Visited 126 times, 1 visits today)