Svensk sårläkningsinnovation bidrar i kampen mot global spridning av antibiotikaresistensSorbact är en svensk innovation som minskar infektionsrisken i ”rena” sår och rensar upp i redan infekterade sår. Sorbact säljs i drygt sjuttio länder runtom i världen och ABIGO Medical, företaget som äger innovationen, drivs av visionen att minska den globala antibiotikautskrivningen med hjälp av infektionskontrollerande sårvårdsläkemedel.

Resistenta bakterier är ett stort hot mot den globala folkhälsan och behovet av att minska användandet av antibiotika är stort. Sorbact är en produktlinje som baseras på den patenterade Sorbactmetoden, som underlättar sårläkning och binder och avlägsnar bakterier och svamp utan att riskera resistensutveckling. Sorbactmetoden är en unik teknologi som ägs av ABIGO Medical, med huvudkontor i Göteborg och tillverkning i den egna fabriken i Askersund, den enda i Sverige som tillverkar avancerade sårläkningsprodukter.

Sorbactmetoden innebär att bakterier och svamp i såret binder till den gröna ytan i förbandet. Varje gång förbandet byts avlägsnas bakterierna och svamp på ett enkelt och smidigt sätt utan att några kemiska substanser frisätts i såret.

Effektiv även för MRSA-infekterade sår

 

Abigo-produkter

Abigo-produkter

En studie utförd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs universitet, publicerades i december 2014 i Journal of Wound Care. Studien beskriver hur Sorbact kan avlägsna MRSA i infekterade sår och därmed bidra till att hindra spridningen av resistenta bakterier på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt. Studien är av stor vikt då den visar att ett förband som Sorbact kan användas för att rensa upp alla typer av infekterade sår, även där MRSA förekommer. Den globala efterfrågan på Sorbacts unika lösning är hög, inte minst i en tid då en hög antibiotikaanvändning bidrar till att resistenta bakterier utvecklas.

–Den internationella potentialen för våra produkter är hög och vi befinner oss mitt i en stark tillväxtfas. Vi karakteriseras av hög kompetens, långsiktigt ägande och en stark entreprenörsanda, säger Jan G. Smith, som grundat ABIGO tillsammans med sin bror Leif Smith.

ABIGO Medical, som firade 25-årsjubileum 2014, har expanderat med hjälp av en organisk tillväxtstrategi, vilket innebär att företaget finansierar hela sin utveckling och verksamhet utan externt riskkapital. ABIGO Medical ägs sedan start av bröderna Jan G. Smith och Leif Smith som båda leder företaget.

Läs mer på Abigos hemsida

ABIGO Medical

abigo-logo

ABIGO Medical är ett komplett svenskt läkemedelsföretag med 100 anställda som äger, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicintekniska produkter. Läkemedelsavdelningen omfattar ett brett sortiment av både receptbelagda och receptfria läkemedel, medan den medicintekniska enheten består av en avancerad produktlinje inom sårvård och ÖNH (öron-näsa-hals) produkter.

(Visited 116 times, 1 visits today)