Milton Medtech: Bollplank och expertcoach för blivande och nya medicinteknikbolagMilton Medtech AB är ett utvecklingsbolag som agerar bollplank och utvecklingsresurs för innovatörer och medicinteknikbolag. Milton Medtechs erfarna och mångsidiga rådgivare bidrar till en effektiv utvecklingsprocess.

Milton Medtech kan bland annat bistå med tekniska lösningar, genomlysning av koncept, patenttexter, ritningar, 3D-modeller, prototyper, verifiering, användbarhetsanalyser, riskhantering, bruksanvisningar, produktionsavtal, förpackningar och märkning. Projektledning enligt PMP kan också erbjudas. Företaget skriver bruksanvisningar på svenska och engelska enligt rådande regler.

–Vi fungerar som en coach för såväl uppfinnare som etablerade bolag. Jag har 39 års branscherfarenhet att luta mig tillbaka på och mina kollegor har också en gedigen och mångsidig erfarenhet av medicinteknikbranschen. Det innebär att vi kan erbjuda kvalificerad rådgivning som hjälper våra klienter att hitta rätt spår i arbetet med att utforma sina innovationer, säger Sven Milton, företagets vd och grundare.

Lokalerna är inhysta i gamla järnvägsstationen i Vikingstad

Lokalerna är inhysta i gamla järnvägsstationen i Vikingstad

Formulerar och utvecklar innovationer

Företagets bidrar till att enskilda innovatörer och etablerade medicinteknikbolag lägger en god grund för dokumentation och struktur av patent- och prototyparbetet, vilket är viktigt för projektets framgångar. Sven Milton och hans kollegor kan bland annat formulera, förbättra och utveckla innovativa idéer, göra tekniska utredningar och presentationer, hjälpa till med att ta fram underlag till patentansökan samt bistå med hjälp att söka finansiering i projektets tidiga stadier. I företagets prototypverkstad utanför Linköping kan Milton Medtech utveckla och tillverka prototyper samt även tillverka och formspruta korta serier. Elektroniklösningar kan exempelvis vara en lösning med grafisk display och kraftfull linuxprocessor.

Prototypverkstad

Prototypverkstad

Från prototyp till CE-märkt produkt

Milton Medtech håller sig ständigt uppdaterad med senaste nytt vad gäller krav och lagar, vilket säkerställer att de medicintekniska lösningar som utvecklas blir godkända produkter enligt de regulatoriska krav som ställs.
–Genom att anlita oss i ett tidigt skede säkerställer innovatörer och medicinteknikbolag att deras innovation utvecklas i rätt riktning. Det kan exempelvis handla om att hitta effektivast möjliga väg till teknisk bevisföring med modeller eller en demonstrator för en innovation som fortfarande befinner sig på idéstadiet, säger Sven Milton.
Läs mer på Milton Medtechs hemsida.

Milton Medtech

milton-medtech
Milton Medtech AB har 4 anställda och erbjuder sedan 1991 kvalificerad rådgivning för enskilda innovatörer samt nystartade och etablerade medicinteknikbolag. Våra rådgivare är verksamma i hela Sverige och kan erbjuda ett brett tjänsteregister som underlättar innovationsutvecklingens tidiga stadier.

Tel: 070 729 7724
Mer information finns på Milton Medtechs hemsida: www.medtech.se.

(Visited 486 times, 1 visits today)