SP Process Development – en internationellt ledande innovationspartnerHuvuduppdraget för SP Process Development (SPPD) är att öka sannolikheten för att akademiska och industriella aktörer ska lyckas med att framgångsrikt utveckla nya substanser och tillverkningsprocesser. Personalens gedigna erfarenhet är vår stora styrka, säger Christine Svärd, affärsutvecklingschef på SP Process Development.

Den andra februari 2012 meddelade AstraZeneca att de skulle avveckla sin forskningsverksamhet i Södertälje. Då fram-stod beslutet som en stor förlust för forsknings-sverige, men idag är situationen en helt annan. SP process Development har flyttat in i lokalerna och tagit över både den avancerade utrustningen och kompetent personal.

 SP Sveriges Tekniska Forsknings-institut (SP) såg tidigt att det fanns ett behov för kemisk, biokemisk och farmaceutisk processutveckling i Sverige och när AstraZeneca meddelade om nedläggning togs tillfället i akt, berättar Christine Svärd. SPPD har byggts upp under tre år med stöd av det anslag som tilldelades SP enligt Forsknings- och Innovationspropositionen 2012 och är idag ett helägt dotterbolag som sysselsätter 49 personer.

» Ett intressant projekt som pågår just nu är ett samarbete med University of Notre Dame om en ny metod att skapa färskvatten av saltvatten «

 SPPD:s projektportfölj är bred; allt ifrån kommersiella uppdrag till SMF:er och stora internationella företag samt stora anslagsfinansierade forskningsprojekt inom EU. Life science utgör ungefär hälften av portföljen och resterande hälft innefattar bland annat kemi och materialutveckling (inkl. nanomaterial). Ett intressant projekt som pågår just nu är ett samarbete med University of Notre Dame om en ny metod att skapa färskvatten av saltvatten: 

– Tekniken går ut på att man tillför s k ”riktade lösningsmedel” som vid högre temperaturer löser in vattnet men stöter ut salterna, vilka separeras bort med filtrering, för att sedan vid lägre temperaturer stöta ut vattnet igen, vilket då är fritt från salter. Samtidigt förorenar de ”riktade lösningsmedlen” inte vattnet eftersom de är helt olösliga i vatten. Professor Tengfei Luo och hans forskargrupp vid University of Notre Dame, Indiana, USA, har valt att samarbeta med SP Process Development AB i projektet som syftar till att utveckla ytterligare förbättrade ”riktade lösningsmedel” genom variation av deras molekylära struktur och sedan ta vidare teknologin för utvärdering i pilotskala. Konceptet, vilket är väsentligt mindre kapitalintensivt och samtidigt mer energieffektivt än dagens lösningar för avsaltning av vatten såsom revers osmos eller destillation, valdes till ett av Top Ten World Changing Ideas 2012 av den kända tidskriften Scientific American. 

Just det faktum att personalen har erfarenhet av att arbeta inom industrin betyder väldigt mycket för våra framgångar.


EN BRED PORTFÖLJ AV PROJEKT OCH SAMARBETEN

SPPD arbetar med en lång rad olika partners, från internationella koncerner och små- och medelstora företag till forskningsprojekt nansierade av EU. Ett av projekten är ett samarbete med University of Notre Dame kring en metod för att omvandla saltvatten till färskvatten.

Metoden bygger på en kemisk process med ”riktade lösningsmedel” som vid höga temperaturer kan skilja bort saltet från vattnet, utan att lösningsmedlen själva förorenar vattnet. Konceptet är både mindre kapitalintensivt och mer energie ektivt än existerande metoder för avsaltning av vatten. Därmed har teknologin också stor potential att lösa vattenförsörjningen i områden där färskvatten är en bristvara. Konceptet utsågs till en av tidskriften Scientific American Top Ten World Changing Ideas 2012.

  rise-logo     sp-logo

SP PROCESS DEVELOPMENT
är ett forsknings- och innovationsinstitut som bedriver processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling i samarbete med akademiska och industriella aktörer. SP Process Development är en del av SP- koncernen.

Magnus Larsson, VD på SP Process Development

Magnus Larsson, VD på SP Process Development

“Vi kan nu erbjuda unika möjligheter för forskning och utveckling.” – Christine Svärd, affärsutvecklingschef på SP Process Development

“Vi kan nu erbjuda unika möjligheter för forskning och utveckling.”
– Christine Svärd, affärsutvecklingschef på SP Process Development

(Visited 334 times, 1 visits today)