Care of Sweden förebygger trycksårDet finns stora mänskliga och ekonomiska vinster med att förebygga trycksår. Företaget Care of Sweden har specialiserat sig på madrasser och tillbehör för sjukvården för att minska trycksårsskadorna.

–Så mycket som fyra till fem procent av sjukvårdens kostnader spenderas idag på att behandla patienters trycksår. Det finns enorma summor att spara och ett enormt lidande att undvika genom att förebygga trycksår och att lindra lidandet när det väl uppstått, säger Magnus Högberg, vd och grundare på Care of Sweden.

–Vårt erbjudande handlar inte bara om madrasser utan om en helhet, att våra produkter ska fungera i vårdmiljön och därtill service och utbildning. Vårt erbjudande gäller allt från hemsjukvård till akutsjukvård och allt från standardmadrasser till madrasser för trycksår kategori 4.

Care of Sweden är inne på sitt 17:e verksamhetsår och är marknadsledande i Sverige för madrasser till vården. Företaget har avtal med samtliga svenska landsting och många av landets 290 kommuner. Det har vuxit från 7 till 70 anställda på tio år.

Företagets sortiment är omfattande och erbjuder flertalet olika modeller för olika behov. Man utvecklar både enkla och högteknologiska produkter som förutom att sätta brukaren i fokus även tar hänsyn till användarvänlighet och hygienaspekter.

Smärtor och begränsningar

Social isolering och ökade vårdkostnader är några exempel på negativa effekter som trycksår kan föra med sig. Trycksår ger svåra smärtor och kan medföra stora begränsningar i den drabbades vardagsliv. De kan till exempel bidra till att man blir beroende av andra för sårens behandling, även om man bor hemma. De kan också inverka negativt på det sociala livet, särskilt om de läcker och luktar illa.

Problemet med trycksår är ett av åtta prioriterade områden för SKL, Sveriges kommuner och landsting.

–En annan effekt av trycksår är att de många gånger leder till skuldkänslor hos de som vårdar den drabbade. Ofta beror detta på fördomar och bristande information: man kanske tror att såren framför allt uppkommer på grund av brister i vård och omsorg, vilket inte stämmer.

Trycksår är vävnadsskador i huden som uppstår på grund av otillräcklig blodförsörjning. De kan utvecklas över hela kroppen, men är vanligast på ställen där ben ligger nära huden, eftersom belastningen där blir koncentrerad till små hudytor. Typiska ställen för trycksår är därför korsben, hälar, höftbenskammar, sittbensknölar och fotknölar.

Trycksår utvecklas ofta när en person legat eller suttit i samma ställning för länge. Sådana tryckskador kan uppkomma både i hemmet, under transporter och vid boende eller besök på institutioner och sjukhus.

Trycksår kan förebyggas

Det går att förebygga trycksår, framför allt genom att tidigt identifiera personer i riskzonen och sätta in lämpliga åtgärder som rörelse, tryckutjämning, tryckavlastning och positionering.

–Vi tillhandahåller tryckutjämnande och tryckavlastande hjälpmedel, som också kan minska friktion och fukt och underlätta den drabbades rörelseförmåga, säger Magnus Högberg.

Presenteras av:

 

Care of Sweden grundades: 1999

Omsättning: Drygt 100 miljoner kr

Exportandel: 30 – 35 procent

Marknad: Skandinavien och norra Europa, Mellanöstern, Australien

Antal anställda: 70

Tillverkning: All montering och kontroll sker i Tranemo i Västergötland

Läs mer här:

www.careofsweden.se

Magnus Högberg, vd och grundare på Care of Sweden.

(Visited 273 times, 1 visits today)