Nytt konsultbolag ska få sjukhusbyggen att leverera i tid

Preben Andreassen, vd för PreCuris.

Förra året startade Preben Andreassen konsultbolaget PreCuris med ett tydligt mål. Genom att tillföra mer medicinteknisk expertis ska bolaget hjälpa sjukhusbyggen att både hålla tidsplan och budget.

Innan Preben Andreassen startade konsultbolaget PreCuris förra året hade han mer än ett decenniums erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen, både som serviceingenjör och projektledare, på några av världens största medicinteknik-bolag. Tack vare den erfarenheten besitter han därför en unik kompetens kring medicinteknisk utrustning – en kompetens som han tror ofta saknas vid sjukhusbyggen.

– Det finns många väldigt duktiga projektledare men de har ofta inte den här detaljkunskapen om hur medicinsk utrustningen fungerar. Det var egentligen det som gjorde att jag startade PreCuris, att jag vill leverera lite mer direkta kunskaper om medicinteknisk utrustning, berättar han.

Det Preben Andreassen såg var alltså att de som byggde sjukhusen ofta inte hade tillräcklig kunskap om kraven som medicinteknisk utrustning ställer, exempelvis kring bild och funktion, operation, övervakning och liknande. Därför drabbades projekten ofta av missade tidsplaner och överskridna budgetar när utrustningen väl skulle installeras. För att undvika detta ville Preben Andreassen ge projektledarna stöd från någon som faktiskt förstod hur utrustningen fungerar och används.   

– Det är ju såklart många parametrar i ett så komplext byggprojekt men det jag ser är att de som bygger sjukhusen och de som ska ta emot sjukhusen, alltså landsting eller privata aktörer, de talar två olika språk. Så vi vill stå där emellan och försöka översätta så att de förstår varandra. Därigenom tror jag att man kan undvika många av de missförstånd som orsakar förseningar och oväntade kostnader och allt det här, för det blir lätt en ond cirkel.

Vill du veta mer? Träffa PreCuris under Vitalis-mässan 25-27 april.

Genom PreCuris har Preben Andreassen därför startat ett konsultbolag som ska tillgodose sjukhusprojekt med en unik blandning av praktisk kompetens inom medicinteknisk utrustning och projektledning. Till skillnad från många andra konsultbolag kommer PreCuris också vara helt fokuserade mot hälsa och sjukvård, något Preben Andreassen tror ger företaget en unik fördel.

PreCuris har också redan varit med i flera stora projekt. Preben Andreassen har exempelvis själv arbetat som projektledarstöd under installationsfasen på Nya Karolinska och även varit med under Skanska Healthcares bygge av nya lokaler åt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Men visionerna för bolaget sträcker sig samtidigt längre.

Under 2017 hoppas Preben Andreassen nämligen att bolaget även ska kunna komma igång med utvecklingen av en teknik lösning för informationshanteringen kring medicinsk utrustning. Tanken med lösningen är att informationen om hur den medicinska utrustningen på sjukhuset fungerar och används, ska finnas tillgänglig redan från designfasen fram till färdig leverans av det nybyggda sjukhuset. På så vis ska projekten slippa de jobbiga överraskningar som Preben Andreassen menar ofta leder till förseningar och spruckna budgetar. 

– Just nu fungerar det ofta så att när man designar rummen så säger man ”det fungerar ungefär så här”. Jag vill att det ska bli mer konkret, att man ska säga: ”så här fungerar det”. Så det vi vill skapa är en lösning som gör att man kan samla den här informationen som i slutändan kan göra att de större projekten kan flyta på lite mer.

Presenteras av

Fakta PreCuris

PreCuris är ett konsultbolag inom life science- och vårdindustrin, specialiserade på sälj och service, planering, utveckling, implementering och uppehåll av tekniskt komplexa medicinska system. PreCuris består utav människor som jobbat på golvet inom vården i många år, som vet vad som behövs och fungerar inom både privat och offentlig vård. 

Vill du veta mer? Träffas oss under Vitalis-mässan i Göteborg 25-27 april. 

(Visited 330 times, 1 visits today)