Ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet för MS-patienterMultipel skleros, MS, är en neurodegenerativ sjukdom som ännu inte har någon bot. Men det går att förbättra situationen avsevärt för patienterna på flera sätt.
– Vi har nu tagit fram en ny produkt för MS-patienter med högaktiv sjukdom som är effektiv, kan förlänga tiden mellan skoven och minska sjukhusbesöken, säger Marie Nilsson, Head of health policy and market access på Merck.

Det finns ett ständigt behov för forskning och utveckling för att kunna öka MS-patienters livskvalité.
– Vår nya produkt är en tablett som man första året tar fem dagar i början av månaden och fem dagar i början av påföljande månad. Efter ett år upprepar man proceduren. Behandlingen har effekt under fyra år och innebär en förenkling för patienter som är vana vid injektioner och många sjukhusbesök, säger Marie Nilsson.

Läkemedlet som godkändes i slutet av augusti i år finns tillgängligt i Tyskland, Storbitanninen, Norge och Danmark och inom kort även i Sverige.
– Det kliniska programmet har inbegripit 2000 patienter från fyra olika studier under 12 år. Det innebär 10 000 patientår med säkerhetsdata, säger Marie Nilsson.

Det finns mer att göra för dem som lever med MS. Mats Berggren är Digital Lead och är ansvarig för det globala innovationslabb som Merck etablerat i Stockholm. En viktig uppgift är att hitta och utveckla digitala hjälpmedel och tjänster åt olika patientgrupper. Detta sker i samarbeten med snabbväxande teknikföretag från Sverige men även USA och EU.
– Det handlar om att förebygga problem och symptom innan de uppstår och underlätta vardagen som i sin tur kan avlasta sjukvården på olika sätt. Kroniska sjukdomar, särskilt de som drabbar immunsystemet, påverkar människor inte bara fysiskt utan även mentalt och socialt. Vi försöker se holistiskt till alla dessa behov, ta fram lösningar för hur man ska kunna leva så normalt som möjligt och skapa medvetenhet hos omgivningen. Avancerad teknik som VR, används för att få andra att förstå hur vardagen ter sig för en person med MS. En sådan miljö visades under sommaren i Almedalen, säger Mats Berggren.

För det är inte bara den enskilde som drabbas utan även anhöriga.
– MS kommer ofta mitt i livet och många har småbarn. Att öka förståelsen för hur svårt det kan vara att fungera i familjelivet hjälper alla runt den drabbade. Att plötsligt inte känna skillnad på varmt och kallt vatten när man ska bada sina barn, att en tallrik känns blytung att lyfta... exemplen är många och det är viktigt att skapa förståelse för detta och fortsätta att sträva efter att öka livskvaliteten för patienter med MS säger Marie Nilsson.

Presenteras av

 

MERCK_LOGO_Magenta_RGB

FAKTA

Merck är ett ledande globalt vetenskaps- och teknikföretag inom hälsovård, life science och avancerad materialteknik. 50 000 medarbetare arbetar för att ytterligare utveckla teknologier som skapar, förbättrar och utvecklar liv – från läkemedel inom cancer, multipel skleros och fertilitet, till system för forskning och läkemedelsproduktion till den teknik som ger bildskärmarna på mobiler och läsplattor liv världen över. Merck samarbetar med patienter, anhöriga, akademi och sjukvård över hela världen.

Läs mer på: www.merck.se

Besök oss på facebook: www.facebook.com/merckgroup

Följ oss på Linkedin: www.linkedin.com/company/merck-group

(Visited 151 times, 1 visits today)