Ny teknik leder till minskat vårdbehov för hjärtsviktspatienterHjärtsvikt är en av de mest vårdintensiva diagnoserna i Sverige, där uppemot 70 procent av behandlingskostnaderna utgörs av slutenvård. Det ska eHälso-lösningen OPTILOGG ändra på. Med hjälp av en ”eCoach” baserad på en surfplatta får patienterna bättre kontroll över sin hälsa, vilket minskar vårdbehovet och ökar livskvaliteten.

– I en randomiserad och kontrollerad klinisk prövning har vi visat att vi höjer patienternas livskvalitet med 34 %, förbättrar egenvårdsbeteendet med 28 % och reducerar slutenvårdsbehovet med 28 %, framförallt det senare är av oerhörd vikt för samhället, berättar Andreas Blomqvist, ansvarig för forskning och utveckling på företaget CareLigo som utvecklat OPTILOGG.

Hjärtsviktspatienter är ofta äldre och multisjuka och ett stort problem för vården har varit att nå fram till patienterna med de behandlingar som man vet fungerar. Utvecklingen av OPTILOGG har därför kretsat kring att ta fram en tjänst som coachar hjärtsviktspatienterna och som de faktiskt både kan och vill använda.

Genom samtal med patientföreningar och tester på ålderdomshem landade man till slut i ett system bestående av en smart våg och en surfplatta. Det användarvänliga systemet utbildar sedan patienterna i hur man håller sig frisk, övervakar symtom, justerar medicinering och larmar även patienten ifall denne bör kontakta vården.

– Medicinerna och rekommendationerna som finns idag är extremt effektiva men det stora problemet är just följsamheten. Det är där vi tillför den största nyttan  och det är där vi lyckas med något som ingen tidigare har lyckats med. Vår produkt har enligt våra studier en daglig användning på i genomsnitt 92 % efter ett halvår. Där är vi ”best in class”, förklarar Andreas Blomqvist.

Läs mer om hur OPTILOGG underlättar för patienter och för vården.

Patienten en underutnyttjad resurs

Idén bakom många eHälso-lösningar är tanken på patienten som den mest underutnyttjade resursen inom vården. Förhoppningen är att man ska kunna sänka vårdkostnader och höja livskvaliteten med hjälp av digitala hjälpmedel som ger patienten mer kontroll över sin hälsa. Hittills har detta mest varit en vision för framtidens vård men OPTILOGG utgör ett av de första framgångsrika exemplen på eHälsa som faktiskt förbättrar vården.

– I Sverige har vi idag ungefär 250 000 personer som lider av hjärtsvikt. Fullt utrullad till samtliga patienter, skulle OPTILOGG enligt våra kliniska studier kunna spara mellan 3 och 4 miljarder kronor per år för svensk sjukvård, berättar CareLigos vd Fredrik Westman.

OPTILOGG lanserades för lite drygt ett år sedan och CareLigo har redan avtal med en eller flera vårdgivare i mer än vart tredje län i landet. Att intresset varit så stort tror Andreas Blomqvist beror på att det är en produkt som är användarvänlig och enkel för vården att implementera. Till skillnad från många andra e-hälsolösningar Skickar OPTILOGG nämligen inte automatiskt någon data till vårdgivaren och besparar därmed vården det merarbete som följer av att hantera denna data.

– Det blir ingen tröskel för vården eller extra arbetsbelastning från deras perspektiv. Och från patientens perspektiv så är det också en produkt som är enkel för de gamla och multi-sjuka att använda.

Presenteras av:

logo
 

img_0653_web

Fredrik Westman och Andreas Blomqvist på CareLigo.

OPTILOGG i korthet

OPTILOGG är ett hembaserat hjälpmedel för hjärtsviktssjuka, som aktiverar patienten och gör denne till en aktiv del i vårdkedjan.

OPTILOGG förbättrar livskvaliteten för patienter, förenklar arbetet för vårdgivaren och sparar pengar åt Landstingen.

OPTILOGG är det enda hjälpmedlet för hjärtsviktssjuka som på allvar utvecklats för en multi-sjuk 80-åring utan teknikvana, och som dessutom inte på något sätt ökar på arbetsbelastningen för vårdgivaren.

(Visited 273 times, 2 visits today)