Oacceptabelt lång väntetid för diagnos om glutenintolerans

Anne Kihlgren grundare och VD för Dynamic Code.

Hemtest – Ett helhetskoncept

Varför skall det behöva ta så lång tid att få svar på celiaki (glutenintolerans) när det finns ett nytt test med över 99% säkerhet som dessutom bara tar 6 dagar? Det nya testet undersöker tre viktiga markörer vid ett och samma tillfälle, i ett koncept där du hanterar allt hemifrån, från provtagning till möte med medicinsk specialistläkare för slutlig diagnos och rådgivning.

–Testsvaren som har högre än 99% säkerhet ges tillsammans med specialistrekommendationer. Processen är enkel. Testet skickas hem till dig där du själv tar provet, därefter postas förpackningen med provet direkt till laboratoriet. Testsvar får du digitalt inom 6 dagar. Vid behov bokar du möte med medicinsk specialist direkt online, avslutar Anne Kihlgren.

Bara i Sverige lider ungefär 140.000 patienter av celiaki (glutenintolerans), men flertalet har ingen diagnos. Historiskt brukar det ta i genomsnitt 5.8 år att få sin diagnos, men med Dynamic Codes nya hemtest kan du ha ditt svar och boka specialistläkare online på en vecka.

Celiaki – Lätt att missa

Celiaki är en vanlig sjukdom som kan vara väldigt svår att komma på spåren. Det beror på att den många gånger ger diffusa symptom, som nästan skulle kunna vara vad som helst. Dålig mage, trötthet, nedstämdhet och illamående är inte bara vaga och generiska hälsotillstånd, utan också något som människor ofta bara lär sig leva med istället för att ta reda på vad som ligger bakom. Men nu finns ett snabbt och tillförlitligt sätt att testa sig själv. Hemifrån.

– Med vårt test för celiaki får patienten inte bara ett säkert svar utan vid behov också kontakt med specialistläkare på bara några dagar, säger Anne Kihlgren som är grundare och VD för Dynamic Code. Ett besked så snabbt innebär ofta en markant ökad livskvalitet och att man slipper en lång tid av ovisshet och oro.

Presenteras av

FAKTA

Dynamic Code har med hjälp av DNA-teknik utvecklat tester för sjukdoms- och infektionsdiagnoser sedan 2007. Syftet är alltid meningsfulla hälsotester som ger säkra och snabba svar på specifika, hälsorelaterade frågor som går att göra någonting åt. Dynamic Codes vision är en värld där människor kan ta kontroll över sin egen hälsa och sjukvården får möjlighet att ge dem den vård de behöver.

Läs mer på

Besök oss på Facebook

Följ oss på Linkedin 

(Visited 37 times, 1 visits today)