Att få den vård du förtjänar

Varje år får närmare 60 000 svenskar en cancerdiagnos. De har inte valt att få cancer och väljer oftast inte hur de ska behandlas. Onkologer och kirurger som ordinerar och levererar cancerbehandlingar påverkas av många saker, nu även av patienterna.

Miele – en allt starkare tillverkare av medicinteknisk utrustning

Miele har på senare år satsat på att utveckla högspecialiserade medicintekniska lösningar som svarar upp till vårdgivares högt ställda kvalitetskrav.

Svensk sårläkningsinnovation bidrar i kampen mot global spridning av antibiotikaresistens

Sorbact är en svensk innovation som minskar infektionsrisken i ”rena” sår och rensar upp i redan infekterade sår. Sorbact säljs i drygt sjuttio länder runtom i världen och ABIGO Medical, företaget som äger innovationen, drivs av visionen att minska den globala antibiotikautskrivningen med hjälp av infektionskontrollerande sårvårdsläkemedel.

Svenskutvecklad innovation förhöjer astmapatienters livskvalitet

En svenskutvecklad innovation gör det möjligt att lindra astmabesvär i sömnen. Airsonett erbjuder en smart behandling som bidrar till förhöjd livskvalitet genom att ge astmapatienter tillgång till ren inandningsluft nattetid.