Att få den vård du förtjänarVarje år får närmare 60 000 svenskar en cancerdiagnos. De har inte valt att få cancer och väljer oftast inte hur de ska behandlas. Onkologer och kirurger som ordinerar och levererar cancerbehandlingar påverkas av många saker, nu även av patienterna.

Det finns mycket man måste beakta vid val av behandling – vilken typ av cancer det gäller, tumörens storlek och placering, påverkan på patienten, kostnad för sjukhuset och sjukvårdssystemet. Strålbehandling prioriteras i allt högre grad som behandlingsmetod eftersom det då går att ta hänsyn till samtliga ovanstående faktorer.

Något av det första människor gör när de fått en cancerdiagnos, är att de börjar läsa om sjukdomen och vilka behandlingsval de har. De ser snabbt att strålbehandling – i synnerhet i jämförelse med andra behandlingar som kirurgi eller cellgifter – har flera fördelar och ger positiva resultat. Hälften av alla cancerpatienter i Sverige får någon gång strålbehandling.
lakare-med-patienter

Avancerade linjäracceleratorer kan med hjälp av modern teknik exempelvis forma strålen efter tumören, vilket ger en snabb och kostnadseffektiv behandling och tack vare strålkirurgins submillimeterprecision är det den prioriterade metoden för att behandla hjärntumörer och funktionella sjukdomar. Dessa typer av strålbehandlingar levereras från utsidan av kroppen och fokuserar på tumören. Strålbehandlingen är smärtfri och i allmänhet behöver patienten inte sövas. En annan mycket effektiv behandling är brachyterapi som ger hög livskvalitet.

Genom att patienterna lär sig vilka valmöjligheter de har, kan det hjälpa dem att påverka valet av behandlingsmetod. Alla cancerpatienter borde fråga sin läkare om de potentiella fördelarna med strålbehandling utifrån just deras fall för att få den vård de förtjänar.

Om Elekta

elekta-logo
Elekta grundades i Stockholm 1972, och är pionjär inom strålbehandling och olika ledningssystem. Bolaget utvecklar behandlingar som ger förbättrade resultat för patienter med cancer och hjärnsjukdomar, vilket minskar både vårdtiden och vårdkostnaderna.

(Visited 21 times, 1 visits today)