Vikten av hjärt- och lungräddning på jobbet

Det är inte bara sjuka människor som riskerar hjärtstopp.

Från läkemedelsidé till färdigt läkemedel

Det biomedicinska forskningsbolaget Adlego Biomedical utför årligen över 80 läkemedelsprövningar – och för att svara mot ett ökat internationellt behov av prekliniska prövningar expanderar bolaget nu sin verksamhet i Sverige

Så kan Lumito förändra vävnadsdiagnostiken

Lumito är specialiserade inom medicinsk teknik för digital patalogi. Nu har de utvecklat ett innovativt analysinstrument med tillhörande infärgningsvätskor som kan hjälpa sjukvården att bemöta det växande behovet av snabb och säker diagnostik.

Nanexa blir produktbolag med stor potential

Drug delivery-bolaget Nanexa har tagit en unik position på marknaden genom att lyfta in ytbeläggningstekniken Atomic Layer Deposition (ALD) in i läkemedelsutvecklingen

Ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet för MS-patienter

Multipel skleros, MS, är en neurodegenerativ sjukdom som ännu inte har någon bot. Men det går att förbättra situationen avsevärt för patienterna på flera sätt.
– Vi har nu tagit fram en ny produkt för MS-patienter med högaktiv sjukdom som är effektiv, kan förlänga tiden mellan skoven och minska sjukhusbesöken, säger Marie Nilsson, Head of health policy and market access på Merck.

Preventivmedel är bara början

Elina Berglund är partikelfysikern från CERN-laboratoriet som tröttnade på att det inte fanns ett effektivt och naturligt preventivmedel. Därför började hon använda sina egna kunskaper inom matematik och statistik för att ta fram Natural Cycles – en app som idag har en halv miljon användare över hela Europa, och är den första appen som blivit certifierad som preventivmedel. Men Elinas planer sträcker sig längre än “bara” preventivmedel – hon vill se att ett helhetsgrepp tas kring kvinnors reproduktiva hälsa.

Umeå Universitet lyfter global hälsa

Är du intresserad av hur ojämlikhet påverkar folkhälsan i Sverige och i andra delar av världen? Vill du veta mer om hur hälsa kan främjas och sjukdomar förebyggas? Vill du göra skillnad i Sverige och ute i världen? Då är något av Umeå universitets tvååriga mastersprogram i folkhälsovetenskap utbildningen för dig!