Svensk distansvård på efterkälke

Sverige står i dag inför en stor utmaning i att få vårdresurserna att räcka till i framtiden. Samtidigt har vi, i jämförelse med till exempel Danmark, halkat efter i implementeringen av vård på distans. I Danmark har ett beslut tagits om att distansvårdslösningar ska ha implementerats för hela befolkningen 2019.

Nytt konsultbolag ska få sjukhusbyggen att leverera i tid

Förra året startade Preben Andreassen konsultbolaget PreCuris med ett tydligt mål. Genom att tillföra mer medicinteknisk expertis ska bolaget hjälpa sjukhusbyggen att både hålla tidsplan och budget.

”Det finns en lösning på vårdkrisen redan idag”

Lösningen på Sveriges vårdkris finns redan men införandet tar för lång tid, det menar Andreas Winqvist, vd för e-hälsoföretaget MedHelp. Nu vill han se större satsningar på digitala vårdmöten för att avhjälpa situationen på Sveriges utsatta vårdinrättningar. – Av vårdcentrals- och akutbesöken så skulle 20 procent kunna klaras av helt genom digitala möten, säger han.

Vitartes satsar i Hagastaden

Vitartes är det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Sciencefastigheter. Nu håller Vitartes projekt Scandinavian Life Science på att växa fram i Hagastaden i Stockholm. Här ska två fastigheter om några år utgöra ett kunskapskluster med en blandning av sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv.

112 är navet i ett tryggare Sverige

När det ringer till SOS Alarm är varje sekund dyrbar. De erfarna SOS-operatörerna samlar snabbt in informationen och ser till att rätt hjälpresurser larmas ut. Visionen och ledstjärnan är ett tryggare och säkrare Sverige för alla.

Oacceptabelt lång väntetid för diagnos om glutenintolerans

Varför skall det behöva ta så lång tid att få svar på celiaki (glutenintolerans) när det finns ett nytt test med över 99% säkerhet som dessutom bara tar 6 dagar?

Koststudie för reumatiker intresserar

Trots medicinska framsteg måste många reumatiker leva med kronisk smärta och svullnad. Även om kostråd är något de ofta efterfrågar, har det inte funnits bra forskning om hur kosten som helhet kan påverka sjukdomsbilden. Nu genomförs en studie i ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.