Vikten av hjärt- och lungräddning på jobbet

Det är inte bara sjuka människor som riskerar hjärtstopp.