Svensk distansvård på efterkälke

Sverige står i dag inför en stor utmaning i att få vårdresurserna att räcka till i framtiden. Samtidigt har vi, i jämförelse med till exempel Danmark, halkat efter i implementeringen av vård på distans. I Danmark har ett beslut tagits om att distansvårdslösningar ska ha implementerats för hela befolkningen 2019.

Nytt konsultbolag ska få sjukhusbyggen att leverera i tid

Förra året startade Preben Andreassen konsultbolaget PreCuris med ett tydligt mål. Genom att tillföra mer medicinteknisk expertis ska bolaget hjälpa sjukhusbyggen att både hålla tidsplan och budget.

”Det finns en lösning på vårdkrisen redan idag”

Lösningen på Sveriges vårdkris finns redan men införandet tar för lång tid, det menar Andreas Winqvist, vd för e-hälsoföretaget MedHelp. Nu vill han se större satsningar på digitala vårdmöten för att avhjälpa situationen på Sveriges utsatta vårdinrättningar. – Av vårdcentrals- och akutbesöken så skulle 20 procent kunna klaras av helt genom digitala möten, säger han. […]

Från vision till korta sprintar – Systemutveckling med kundens behov i fokus

Aiai och Omsorg24 är verksamhetsstöd för att effektivisera personlig assistans, HVB-hem och LSS-boenden. Produkterna är i ständig utveckling, vilket passar Kaustik bra då medarbetarna trivs med att ständigt förbättra Kaustiks produkter och då kundens behov och branschens krav fordrar ständig utveckling. Ett bra och önskvärt sammanträffande. -Vårt mål är att försöka föregå ett kundbehov så […]

Vitartes satsar i Hagastaden

Vitartes är det ledande projektutvecklingsbolaget inom Life Sciencefastigheter. Nu håller Vitartes projekt Scandinavian Life Science på att växa fram i Hagastaden i Stockholm. Här ska två fastigheter om några år utgöra ett kunskapskluster med en blandning av sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv.