Lipum söker investerare för unikt läkemedel mot reumatism

Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel mot ledgångsreumatism. Det bygger på upptäckten av ett protein som har betydelse vid kronisk inflammation. Nu utvecklar de en antikropp.

Smarta lösningar möjliggör vård på distans

Många patienter med kroniska sjukdomar ropar efter möjlighet till vård på distans och smarta lösningar inom eHälsa. Digital hälsa anses kunna bidra till effektivare och säkrare vård och mer engagerade patienter.

Nytt konsultbolag ska få sjukhusbyggen att leverera i tid

Förra året startade Preben Andreassen konsultbolaget PreCuris med ett tydligt mål. Genom att tillföra mer medicinteknisk expertis ska bolaget hjälpa sjukhusbyggen att både hålla tidsplan och budget.

”Hjärnor på chip” ska ersätta djurförsök

Debatten om djurförsök vid läkemedelsutveckling har länge kretsat kring det etiska dilemmat. Men på senare år har kritiken mot djurförsök antagit en ny form: allt fler anser nämligen att djurförsöken helt enkelt fungerar för dåligt

”Det finns en lösning på vårdkrisen redan idag”

Lösningen på Sveriges vårdkris finns redan men införandet tar för lång tid, det menar Andreas Winqvist, vd för e-hälsoföretaget MedHelp. Nu vill han se större satsningar på digitala vårdmöten för att avhjälpa situationen på Sveriges utsatta vårdinrättningar. – Av vårdcentrals- och akutbesöken så skulle 20 procent kunna klaras av helt genom digitala möten, säger han. […]