Svensk distansvård på efterkälke

Sverige står i dag inför en stor utmaning i att få vårdresurserna att räcka till i framtiden. Samtidigt har vi, i jämförelse med till exempel Danmark, halkat efter i implementeringen av vård på distans. I Danmark har ett beslut tagits om att distansvårdslösningar ska ha implementerats för hela befolkningen 2019.

Smart pillbox vill rädda liv

Felaktig läkemedelsanvändning är ett enormt samhällsproblem som varje år orsakar 3 000 dödsfall, står för 10 procent av alla sjukhusinläggningar på Karolinska och kostar vården uppemot 20 miljarder kronor. Nu vill en svensk start-up lösa det problemet. Genom en digital pillbox, kopplad till en mobilapplikation, ska Pilloxa förändra hur vi tar våra mediciner.

Gyllene tillfälle för Senzimes globala expansion

Genom bättre metoder för att övervaka patienter, under och efter operation, ska svenska Senzime minska lidande, rädda liv och sänka vårdkostnaderna. Nu tar bolaget flera stora steg mot att göra den visionen till verklighet. I vintras tecknade man ett genombrottsavtal i Japan och i mars genomför bolaget även en nyemission för att kunna satsa hårt på fortsatt kommersialisering.

Birgittas smarta uppfinning skyddar äldre mot farliga bakterier

För uppfinnaren Birgitta Olsson började allt som en enkel idé och en uppskuren pet-flaska. Ur detta skapade hon Spoldosan, en uppfinning som både underlättar livet för äldre och samtidigt förebygger legionärssjuka. Nu vill hon upplysa fler om farorna med sjukdomen och hur enkelt den kan förebyggas.

Från vision till korta sprintar – Systemutveckling med kundens behov i fokus

Aiai och Omsorg24 är verksamhetsstöd för att effektivisera personlig assistans, HVB-hem och LSS-boenden. Produkterna är i ständig utveckling, vilket passar Kaustik bra då medarbetarna trivs med att ständigt förbättra Kaustiks produkter och då kundens behov och branschens krav fordrar ständig utveckling. Ett bra och önskvärt sammanträffande. -Vårt mål är att försöka föregå ett kundbehov så […]