Ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet för MS-patienter

Multipel skleros, MS, är en neurodegenerativ sjukdom som ännu inte har någon bot. Men det går att förbättra situationen avsevärt för patienterna på flera sätt.
– Vi har nu tagit fram en ny produkt för MS-patienter med högaktiv sjukdom som är effektiv, kan förlänga tiden mellan skoven och minska sjukhusbesöken, säger Marie Nilsson, Head of health policy and market access på Merck.

Umeå Universitet lyfter global hälsa

Är du intresserad av hur ojämlikhet påverkar folkhälsan i Sverige och i andra delar av världen? Vill du veta mer om hur hälsa kan främjas och sjukdomar förebyggas? Vill du göra skillnad i Sverige och ute i världen? Då är något av Umeå universitets tvååriga mastersprogram i folkhälsovetenskap utbildningen för dig!

Lipum söker investerare för unikt läkemedel mot reumatism

Lipum utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel mot ledgångsreumatism. Det bygger på upptäckten av ett protein som har betydelse vid kronisk inflammation. Nu utvecklar de en antikropp.

Smarta lösningar möjliggör vård på distans

Många patienter med kroniska sjukdomar ropar efter möjlighet till vård på distans och smarta lösningar inom eHälsa. Digital hälsa anses kunna bidra till effektivare och säkrare vård och mer engagerade patienter.

Nytt konsultbolag ska få sjukhusbyggen att leverera i tid

Förra året startade Preben Andreassen konsultbolaget PreCuris med ett tydligt mål. Genom att tillföra mer medicinteknisk expertis ska bolaget hjälpa sjukhusbyggen att både hålla tidsplan och budget.